Rujukan Bola

7 contoh akulturasi dalam kehidupan seharian

Tabiat dan budaya manusia dalam kehidupan sosial terus berkembang dari semasa ke semasa. Malah, terdapat budaya yang mungkin bercampur dengan budaya lain. Proses sosial ini dipanggil akulturasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akulturasi adalah gabungan dua atau lebih budaya yang bertemu dan mempengaruhi satu sama lain. Budaya campuran boleh menjadi budaya asing atau tempatan dalam masyarakat. Namun, dalam proses ketibaan, mungkin ada kem yang menolak dan menerima budaya baharu itu.

Walaupun pihak berkenaan menentangnya, mereka tidak menafikan sedikit demi sedikit unsur budaya baharu akan diterima oleh masyarakat. Proses menerima budaya baru ini mengambil masa yang lama. Selain itu, akulturasi tidak akan memusnahkan watak asli budaya yang wujud dalam kehidupan seharian.

Beberapa faktor menyumbang kepada akulturasi, seperti pendidikan lanjutan, toleransi terhadap budaya baru, kewujudan masyarakat yang heterogen atau berbeza, dan kesedaran tentang kepentingan akulturasi untuk masa depan.

Namun, akulturasi juga boleh dihalang oleh beberapa perkara. Contohnya, keadaan orang yang masih berpegang kepada adat tempatan, penilaian yang buruk terhadap perkara baharu, dan sains yang bergerak perlahan.

7 contoh akulturasi dalam kehidupan seharian

Dalam masyarakat khususnya pada zaman globalisasi sekarang, proses pembudayaan adalah sangat mudah. Lebih-lebih lagi jika pemikiran masyarakat moden mudah menerima budaya baharu atau asing, pembudayaan mungkin berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Walau bagaimanapun, pembudayaan telah berlaku lama dahulu dan bentuknya masih kelihatan. Jadi, apakah beberapa contoh akulturasi dalam kehidupan seharian?

  • Penggunaan bahasa asing dalam interaksi

Dalam kehidupan bermasyarakat perlu ada interaksi antara individu dan kumpulan. Proses pembudayaan bahasa untuk interaksi juga boleh berlaku terutamanya jika budaya asing mudah diperkenalkan ke dalam sesebuah negara.

Contoh pembudayaan dalam bidang bahasa yang berlaku pada masa ini ialah penggunaan bahasa Inggeris untuk komunikasi harian. Walaupun bahasa Inggeris sering digunakan, ini tidak menjadikan masyarakat Indonesia melupakan budaya asli negara itu.

Contoh lain ialah penggunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Bukti pembudayaan ini dapat dilihat daripada karya sejarah seperti inskripsi.

  • Pengenalan kepada budaya Arab pada alat muzik

Selain bahasa, akulturasi juga boleh berlaku dalam seni muzik. Contohnya ialah kewujudan muzik dengan alat qasida yang menggunakan syair Islam. Teks lagu pada muzik dengan alat ini juga mempunyai puisi Arab.

Selain itu, alat tunduk turut diiringi dengan gendang atau gambus yang memberikan rasa berbeza daripada genre muzik lain.

  • Seni bina makam dengan tulisan Arab

Proses pembinaan budaya juga berlaku dalam seni bina makam di mana jenazah dikebumikan. Kubur sebagai tempat mengebumikan jenazah termasuklah pembudayaan dengan budaya Islam.

Beberapa contoh akulturasi ialah penggunaan tulisan Arab untuk nama pada batu nisan. Selain tulisan Arab, pembudayaan makam ini dapat dilihat daripada tradisi pengebumian di bawah pengaruh budaya Hindu-Buddha. Salah satu contoh yang sering dihadapi ialah memasukkan mayat ke dalam keranda.

  • Seni khat dengan tulisan Arab

Seni khat yang merupakan percampuran budaya Islam dan Arab menjadi contoh akulturasi. Kaligrafi Arab yang ditulis dalam budaya Indonesia memberikan kesan yang unik dan berbeza daripada lukisan lain. Bentuk garisan juga berbeza-beza bergantung kepada budaya tempatan Indonesia.

Salah satu contoh akulturasi yang paling jelas ialah bentuk bangunan di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang pelbagai budaya, Indonesia menganut budaya Hindu-Buddha, yang dapat dibuktikan dari bentuk kuilnya.

Bentuk panden berperingkat kuil adalah contoh akulturasi. Biasanya terdapat imej Tuhan di dalam kuil juga, yang merupakan bukti budaya.

Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ding, Candi Kalasan dan Candi Gedong Sungu adalah contoh-contoh candi yang beragama Hindu-Buddha.

Selain kuil yang merupakan gabungan budaya Hindu-Buddha, terdapat juga bangunan yang lahir daripada pembudayaan budaya Islam dan Hindu.

Contoh bangunan ini ialah Masjid Menara Kudus di Kudus, Jawa Tengah. Bentuk fizikal masjid ini menyerupai bangunan kuil dalam budaya Hindu.

Perkembangan karya sastera yang dahulunya hanya berbentuk prosa dan puisi juga merupakan proses pembudayaan. Seiring dengan kemajuan zaman, proses pembudayaan terus berkembang untuk mencipta seni persembahan Wayang Kolit.

Sepanjang perjalanan, persembahan wayang kulit masih diminati orang ramai kerana ia mengandungi nilai-nilai positif untuk masyarakat. Cerita juga boleh disesuaikan dengan budaya Indonesia.

Selain Wayang Kolit, terdapat beberapa karya sastera yang dipengaruhi oleh budaya asing seperti bahasa Arab dan Parsi seperti buku, karangan dan puisi.

  • Sistem kasta dalam kehidupan bermasyarakat

Contoh-contoh akulturasi berikut masih boleh dilihat sehingga kini. Sistem kasta pertama kali dicipta oleh kerajaan Hindu-Buddha, yang menentukan tahap atau kelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Sistem kasta ini masih sering digunakan oleh masyarakat khususnya yang berpegang kepada kepercayaan Hindu seperti di pulau Bali.

Di Bali, sistem kasta dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu Brahmin, Kshatriya, Vaisya dan Sudra. Golongan Brahmin dikenali sebagai golongan tertinggi yang berasal daripada keturunan pendeta atau pendeta.

Selain itu, kasta ksatria terdiri daripada kumpulan keturunan raja, bangsawan, dan kumpulan diraja yang lain. Bagi Vaisya, sebahagian daripada mereka adalah keturunan saudagar dan pedagang zaman diraja. Akhir sekali, kasta Sudra ialah golongan pekerja atau buruh.

Cloud Hosting Indonesia