Rujukan Bola

6 punca ketidaksamaan sosial dalam masyarakat

Ketidaksamaan sosial dalam masyarakat ialah perbezaan situasi yang berlaku dalam masyarakat atau biasanya disebut sebagai ketaksamaan sosial akibat perbezaan kelas sosial.

Terdapat jurang perbezaan antara golongan atasan dan golongan bawahan, golongan atasan merupakan masyarakat moden dan mempunyai status kewangan yang tinggi serta berada pada kedudukan yang baik kerana mempunyai kelebihan politik.

Manakala masyarakat rendah pula adalah berlawanan dengan masyarakat tinggi iaitu dengan keadaan ekonomi yang lemah sehinggakan golongan ini tidak dapat memenuhi keperluan mereka dengan sempurna.

Untuk lebih memahami ketidaksamaan sosial yang berlaku dalam masyarakat, cuba kenal pasti faktor-faktor seperti berikut:

Faktor struktur

Faktor struktural merupakan dasar yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang berlaku dalam masyarakat, sama ada polisi yang berlaku secara sah, formal, mahupun dalam pelaksanaannya.

Dalam mengatasi masalah ini, kerajaan haruslah seadil-adilnya dan tidak membeza-bezakan golongan sosial yang berlaku dalam masyarakat sama ada golongan atasan atau bawahan, kerana segala-galanya perlu dilayan dengan betul dan ini merupakan kewajipan sesebuah kerajaan di dalamnya. adalah sebelum itu. Orang ramai.

Contohnya, dalam pembangunan yang berlaku di bandar atau luar bandar, sikap kerajaan harus adil dan saksama untuk mengatasinya, kerana jika sikap kerajaan terhadap masyarakat bandar dan luar bandar tidak sekata, ia akan mewujudkan ketidaksamaan sosial. dalam masyarakat. .

faktor budaya

Faktor budaya ialah faktor yang ada kaitan dengan masyarakat setempat, yang bergantung kepada sikap atau boleh dipanggil keperibadian masyarakat, yang akan memberi kesan yang signifikan terhadap berlakunya ketaksamaan sosial ini.

Sikap masyarakat di sini terbahagi kepada dua bahagian iaitu pertamanya ada golongan yang memandang ke hadapan, cenderung bersikap rajin dan mempunyai perancangan yang baik untuk masa hadapan, sikap masyarakat seperti ini akan memberi kesan yang sangat positif kepada pembangunan.

Manakala yang kedua ialah sikap orang yang tidak berpandangan jauh, cenderung malas dan juga tidak merancang masa depan dengan baik sehinggakan masyarakat jenis ini tidak maju dalam kehidupan, maka tidak hairanlah jenis masyarakat tersebut adalah golongan punca kemiskinan.

Keadaan penduduk

Keadaan demografi adalah masalah dalam populasi kepunyaan setiap komuniti, yang berbeza kerana ia sesuatu yang berkaitan dengan jumlah penduduk sesuatu kawasan yang tidak sesuai dengan kemudahan perkhidmatan awam atau kemudahan awam yang kurang tersedia sehingga menjadi pemandu. Ketidaksamaan sosial di sesebuah wilayah

Komposisi penduduk tempatan lebih tinggi daripada kadar kelahiran disebabkan oleh kadar kematian, dan ini sangat mempengaruhi taraf ekonomi masyarakat, manakala taburan penduduk masyarakat tidak sama rata antara wilayah, sehingga pembangunan antara wilayah juga tidak sama rata. . .

Taraf pendidikan

Pendidikan adalah hak setiap orang untuk menjadi manusia yang cerdas pemikiran dan menjadi generasi penerus bangsa yang besar dan bermaruah. Lebih-lebih lagi, pendidikan seseorang boleh mengubah kedudukan sosial seseorang ke arah yang lebih baik, tetapi tidak semua orang memahami kepentingan pendidikan untuk kehidupan masa depan.

Lebih-lebih lagi dalam kalangan golongan miskin yang kekurangan dana untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi kerana kos pendidikan yang terlalu mahal sehinggakan peluang golongan bawahan untuk melanjutkan pelajaran semakin berkurangan.

Sekali lagi ia berbeza dengan golongan atasan dengan ekonomi naungan supaya mereka boleh mendapat pendidikan tertinggi. Golongan bawahan biasanya terdapat di kawasan luar bandar atau di kawasan terpencil yang mempunyai kemudahan pendidikan yang tidak mencukupi, manakala golongan atasan berada di kawasan bandar.

keadaan kesihatan

Keadaan kesihatan amat penting untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi tahukah anda bahawa kemudahan kesihatan di setiap wilayah boleh menyebabkan ketidaksamaan sosial sekiranya kemudahan kesihatan tidak diagihkan secara merata dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Kemudian liputan kesihatan yang tidak cukup luas untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang tidak mencukupi di sesuatu kawasan mewujudkan peristiwa ketidaksamaan sosial dalam masyarakat. Ini berlaku dalam masyarakat luar bandar dan bandar serta dalam kumpulan kasta atas atau bawah.

Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi menyebabkan ketidaksamaan sosial dalam masyarakat disebabkan pembangunan yang tidak sekata dari satu wilayah ke wilayah yang lain, contohnya dari pembinaan jalan yang rosak kepada pembinaan pasar tradisional sehinggalah ke pasar moden.

Selain itu, keadaan ekonomi sesebuah wilayah dipengaruhi oleh perbezaan sumber alam yang terdapat di setiap wilayah dan digunakan untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia.

Oleh itu, jika sumber asli sesuatu kawasan tidak mencukupi atau tidak dapat memenuhi keperluan kehidupan manusia, ia akan membawa kepada ketidaksamaan sosial dalam masyarakat.

Cloud Hosting Indonesia