Rujukan Bola

6 halangan dalam masyarakat berbilang budaya yang perlu anda ketahui

Indonesia merupakan negara multikultural dengan pelbagai budaya, etnik, agama, kepercayaan, bahasa dan kesenian. Faktor utama pembentukan masyarakat majmuk di Indonesia adalah faktor geografi.

Indonesia terletak pada kedudukan yang strategik iaitu antara dua benua dan dua lautan. Oleh itu, banyak kapal asing singgah di kepulauan Indonesia. Hal ini menyebabkan penyebaran budaya di Indonesia, hasil daripada proses akulturasi, asimilasi dan asimilasi.

Asas utama untuk merealisasikan masyarakat berbilang budaya ialah multikulturalisme, yang ditakrifkan sebagai perspektif yang mengiktiraf dan meraikan perbezaan dalam kesaksamaan baik secara peribadi mahupun budaya. Kepelbagaian budaya boleh dikembangkan apabila ia disokong oleh toleransi dan saling menghormati antara satu sama lain.

Masyarakat pelbagai budaya mempunyai beberapa ciri yang membezakannya dengan bentuk masyarakat yang lain. Ciri-ciri masyarakat berbilang budaya termasuklah sikap toleransi, empati, menghormati perbezaan, keterangkuman dan kesedaran integrasi yang tinggi.

Secara praktiknya, bukan mudah untuk hidup bersama kumpulan lain yang berbeza perbezaan. Terdapat halangan dan halangan untuk merealisasikan masyarakat berbilang budaya yang adil dan menghormati perbezaan.

Berikut adalah beberapa halangan dalam masyarakat berbilang budaya yang perlu diketahui, termasuk:

1. Etnik

Ernosentrisme ialah pandangan yang melekat pada individu atau kumpulan dalam masyarakat yang sentiasa menilai dan mengukur budaya lain dengan nilai budaya tersendiri.

Etnosentrisme juga boleh diertikan sebagai satu kepercayaan bahawa budaya kumpulan sendiri lebih baik daripada budaya kumpulan lain.

Pemahaman ini boleh menghalang perhubungan dalam masyarakat berbilang budaya di mana terdapat banyak kumpulan yang pelbagai. Selain itu, etnosentrisme juga menghalang proses asimilasi dan proses integrasi sosial dalam masyarakat.

2. Perbezaan budaya Barat dan Timur

Majoriti manusia di dunia cenderung beranggapan bahawa budaya Barat lebih maju daripada budaya Timur. Ini kerana budaya barat dilihat sebagai budaya yang progresif dan dinamik.budaya panas). Sebaliknya, budaya Timur diletakkan sebagai regresif (mundur) dan statik.Budaya sejuk).

Akibatnya, masyarakat cenderung mengamalkan gaya hidup barat (pembaratan). Gaya hidup ini terbentuk dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, daripada kebiasaan, masakan, budaya hinggalah kepada hiburan.

3. Pluralisme budaya dianggap pelik

Pluralisme boleh diertikan sebagai satu perspektif yang menghormati perbezaan masyarakat. Bukan sahaja menghormati, malah membenarkan kumpulan yang berbeza sentiasa mengekalkan ciri dan keunikan setiap budaya. Oleh itu, boleh juga dikatakan bahawa pluralisme adalah fahaman yang mendokong nilai toleransi.

Namun begitu, sebaliknya pluralisme budaya akan menjadi penghalang sekiranya ia dianggap sesuatu yang eksotik. Orang yang berpegang kepada fahaman ini menggelar budaya asing yang berbeza dengan budayanya sebagai budaya asing.yang satu lagi).

Oleh itu, budaya asing tidak dihargai dan dihayati sebagai budaya yang mempunyai ciri-ciri unik dan berbeza dengan budaya sendiri, tetapi hanya dilihat sebagai budaya yang aneh dan menarik perhatian.

4. Perspektif bapa

Paternalisme secara umumnya ditakrifkan sebagai pandangan bahawa lelaki lebih layak daripada wanita untuk menjadi pemimpin. Kesan daripada pandangan ini ialah ramai yang beranggapan bahawa lelaki mempunyai kedudukan dan peranan yang unggul dan dominan untuk layak untuk memimpin. Sebaliknya, kedudukan wanita hanya sebagai subjek.

Paternalisme boleh mewujudkan stereotaip yang berbeza untuk wanita. Sebagai contoh, dalam persekitaran sekolah atau kerja, wanita masih dianggap rendah diri, lemah, bergantung, dan tidak mampu bersaing dengan lelaki.

Di samping itu, ia sering dinilai bahawa wanita hanya boleh bekerja dalam bidang domestik. Malah, realiti kehidupan seharian menunjukkan wanita boleh melakukan pekerjaan yang berbeza di sektor awam sama seperti lelaki.

Pandangan patriarki boleh menggalakkan ketidaksamaan peranan dan kedudukan antara lelaki dan wanita. Taraf lelaki yang dihormati ternyata menyebabkan wanita menjadi mangsa peminggiran dan diskriminasi dalam pelbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi dan pendidikan.

5. Budaya asli

Budaya orang asli Ia adalah istilah yang ditakrifkan sebagai budaya yang dianggap asli. Dalam negara berbilang budaya seperti Indonesia, ia harus sentiasa mengutamakan dan mempamerkan budaya kebangsaan bangsa, bukan sekadar menunjukkan kearifan tempatan sesuatu wilayah atau kumpulan.

Jika ini berlaku, ia akan menimbulkan kecemburuan masyarakat. Orang akan mencari yang mana budaya utama. Selain daripada cemburu sosial, keadaan ini akan membawa kepada keruntuhan negara.

Sekiranya sesuatu unsur budaya tempatan itu dijadikan simbol atau logo negara tanpa sokongan dan persetujuan masyarakat, maka masyarakat akan membuat bantahan secara langsung atau melalui media sosial.

Oleh itu, penggunaan unsur kebudayaan kebangsaan harus menjadi pilihan utama agar tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

6. Pandangan negatif terhadap orang yang tidak dikenali

Salah satu halangan dalam masyarakat berbilang budaya ialah masyarakat tempatan berpandangan negatif terhadap warga asing yang bercakap atau membincangkan budaya masyarakat tempatan.

Penduduk tempatan berpendapat bahawa orang asing tidak sepatutnya belajar dan mengetahui lebih lanjut tentang budaya mereka. Penduduk tempatan percaya bahawa merekalah yang memahami dan mengetahui unsur-unsur budaya mereka. Sedangkan pada hakikatnya penduduk tempatan cenderung bersikap acuh tak acuh dan tidak mahu mempelajari budaya mereka.

Sementara itu, ramai warga asing pergi dengan rasa ingin tahu yang mendalam untuk mengkaji dan memerhati secara langsung budaya sesuatu kumpulan. Bukan itu sahaja, kadangkala warga asing juga aktif mengkritik sesuatu budaya dan masyarakatnya.

Cloud Hosting Indonesia