Rujukan Bola

5 Peringkat Pemberontakan Beramai-ramai dalam Konflik Sosial Dipetik oleh NJ Smelser

Robert M. Matlamat pihak yang berkonflik bukan sahaja untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan, tetapi juga untuk menundukkan pesaing mereka.

Dalam pada itu, menurut Sujuno Sukanto, konflik sosial didefinisikan sebagai proses sosial di mana individu atau kumpulan cuba mencapai matlamat mereka dengan menentang pihak lain, yang kadangkala disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Seperti fenomena sosial yang lain, konflik juga mendatangkan pelbagai kesan negatif, antaranya;

  • Ia membawa kepada perbezaan antara ahli kumpulan.
  • Ia membawa kepada perubahan personaliti orang yang terlibat.
  • Menyebabkan kerosakan kewangan dan kehilangan nyawa.
  • Ia membawa kepada penguasaan atau penundukan kumpulan yang menang ke atas kumpulan yang kalah.

Jika konflik atau konflik disertai dengan ledakan emosi dan kemarahan, keganasan berlaku. Secara sosiologi, keganasan biasanya berlaku apabila individu atau kumpulan yang bertentangan mengabaikan norma dan nilai sosial demi mencapai matlamat masing-masing.

Manakala secara amnya, keganasan ialah perbuatan mencederakan atau mencederakan orang lain dengan sengaja yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda.

Keganasan boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu keganasan langsung.Keganasan langsung(dan keganasan tidak langsung)Keganasan tidak langsung). Keganasan langsung ialah kecederaan langsung yang disengajakan kepada orang lain, seperti pembunuhan atau keganasan seksual.

Keganasan tidak langsung ialah sejenis keganasan yang dilakukan oleh individu atau kumpulan terhadap individu lain melalui alatan. Contohnya, bertindak menakut-nakutkan, menakut-nakutkan, memfitnah, mengganas, menghadkan atau mengurangkan hak orang lain.

Jika keganasan tidak dihentikan segera, ia akan menyebabkan rusuhan melibatkan ramai orang. Menurut NJ Smelser, rusuhan besar-besaran mempunyai lima peringkat. Langkah-langkah ini berlaku secara berurutan dan tidak boleh berlaku dalam dua atau tiga langkah sahaja. Lima langkah tersebut adalah seperti berikut.

1. Keadaan sosial yang tidak menguntungkan

Keadaan sosial yang menggalakkan atau jauh daripada nilai dan norma yang berlaku adalah peringkat pertama rusuhan besar-besaran. Keadaan sosial ini boleh disebabkan oleh pelbagai faktor, salah satunya ialah struktur sosial yang tidak berfungsi mengikut fungsinya.

Struktur sosial ialah pengelompokan atau pengelasan orang ke dalam kedudukan sosial tertentu. Struktur sosial berkaitan dengan peranan, hak dan kewajipan manusia dalam masyarakat.

Salah satu fungsi struktur sosial ialah kawalan sosial supaya manusia sentiasa melaksanakan peranannya berdasarkan kedudukannya. Dengan cara ini, ketenteraman dan keharmonian akan dapat direalisasikan dalam kehidupan manusia.

Tetapi jika struktur sosial atau parti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna, hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap parti tersebut. Akibatnya, orang ramai meluahkan kekecewaan atau ketidakpuasan hati mereka melalui keganasan atau pemberontakan.

2. Terdapat tekanan sosial

Peringkat kedua selepas situasi sosial yang tidak terkawal ialah kemunculan tekanan sosial. Tekanan sosial ialah usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada individu atau kumpulan untuk mengubah sikap, pandangan dan tindakan mereka sesuai dengan kumpulan tersebut.

Selain itu, tekanan sosial juga boleh ditafsirkan sebagai satu situasi di mana majoriti masyarakat merasakan nilai dan norma banyak dilanggar. Bentuk tekanan ini mungkin tidak menyebabkan rusuhan besar-besaran, tetapi ia boleh membawa kepada keganasan.

Tekanan sosial mempunyai pelbagai kesan, baik positif mahupun negatif. Kesan positif tekanan sosial ialah anggota masyarakat dapat bertindak dan bertingkah laku mengikut nilai dan norma sosial yang sedia ada.

Manakala kesan negatif tekanan sosial ialah manusia boleh mempunyai sikap, pandangan dan tindakan yang tidak menepati undang-undang yang diguna pakai, contohnya menjadi anarkis dan melakukan kekacauan/kekerasan.

Pengaruh ini berlaku kerana pengaruh orang lain melakukan perkara yang sama agar diterima dan disenangi oleh masyarakat.

3. Perkembangan kebencian

Apabila orang merasakan bahawa terdapat tekanan yang begitu kuat yang mempengaruhi mereka, terdapat perasaan benci yang sangat kuat. Perasaan benci ditunjukkan kepada pihak atau kumpulan yang berbeza seperti kerajaan, kaum, etnik atau agama.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perasaan ini, seperti kata-kata kasar, jenaka, ejekan dan ejekan. Selain kes-kes ini, perasaan benci juga boleh disebabkan oleh pengaruh orang lain.

4. Mobilisasi tindakan

Mobilisasi untuk bertindak adalah kemuncak rusuhan besar-besaran. Penggerak tindakan boleh ditakrifkan sebagai usaha atau tindakan sebenar yang boleh mempengaruhi orang lain dan mendorong mereka untuk mengambil bahagian dalam gerakan sosial.

Tujuan fasa ini adalah untuk menyasarkan pihak yang menyebabkan keganasan. Bukan itu sahaja, langkah ini juga boleh membawa kepada pihak lain yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan pihak lain.

5. Kawalan sosial

Definisi kawalan sosial atau Kawalan sosial Menurut Bruce J. Cohen, ia merupakan cara atau kaedah yang digunakan untuk menggalakkan seseorang individu bertingkah laku secara harmoni dengan masyarakat. Masyarakat boleh mengajak, mendidik dan memaksa rakyat mengikut nilai dan norma sosial yang berlaku.

Kawalan sosial boleh dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kuasa untuk mengamankan, mengawal, membendung dan menamatkan situasi yang tidak sesuai seperti rusuhan atau keganasan.

Terdapat pelbagai jenis kawalan sosial, satu bentuk yang boleh mengatasi rusuhan besar-besaran ialah kawalan sosial paksaan. Bentuk kawalan sosial ini dilakukan melalui penggunaan kekerasan atau paksaan, sama ada fizikal atau bukan fizikal, untuk membentuk masyarakat yang teratur dari segi sosial. Tindakan paksaan adalah perlu supaya tidak ada tamparan kepada keamanan yang telah ditetapkan.

Cloud Hosting Indonesia