5 faktor pendorong mobiliti sosial

Pernahkah anda perasan bahawa wujudnya mobiliti sosial dalam kehidupan sosial ini? Mobiliti sosial dianggap sebagai pergerakan dalam struktur sosial. Atau perubahan dalam lapisan sosial yang telah berlaku kepada anda dan keluarga anda?

Berlakunya perpindahan atau perubahan strata sosial adalah satu perkara yang sangat wajar. Perubahan itu sendiri boleh membawa kepada perubahan status sosial yang lebih tinggi malah lebih rendah daripada status sosial sebelumnya.

Ini adalah perkara biasa kerana setiap anggota masyarakat pastinya ingin memiliki kualiti hidup yang lebih baik daripada sebelumnya, maka mereka akan lebih aktif dalam usaha mengubah status sosial mereka dengan lebih baik dari sebelumnya.

Definisi mobiliti sosial

Secara umumnya, konsep mobiliti sosial ialah perubahan kedudukan atau status warga dalam sesuatu kelas sosial atau kedudukan sosial yang berubah antara satu sama lain. Mobiliti sosial juga dipanggil gerakan sosial, yang ditakrifkan sebagai pergerakan individu dan kumpulan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain.

Dalam kehidupan sosial masyarakat yang sentiasa bersama, setiap individu perlu mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti mobiliti sosial. Fenomena mobiliti sosial ini sering berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sama ada melibatkan individu, keluarga atau kumpulan melalui sistem hierarki atau klasifikasi sosial. Mobiliti sosial boleh berlaku dengan perubahan yang lebih perlahan dan lebih halus.

Mobiliti sosial ini kemudiannya dijadikan sebagai satu kebiasaan atau aktiviti yang biasa dilakukan oleh masyarakat kerana ia menyebabkan perubahan dan peningkatan status sosial yang berkait rapat dengan kehidupan manusia, contohnya daripada satu kenaikan pangkat ke jawatan yang lebih tinggi.

Faktor mobiliti sosial

Banyak pemahaman telah diberikan oleh pakar dan pelbagai faktor penyumbang yang mewujudkan pelbagai bentuk dan kesan mobiliti sosial dalam kedua-dua arah positif dan negatif. Ini adalah pelbagai faktor yang menyebabkan mobiliti sosial yang perlu anda ketahui.

1. Faktor struktur

Faktor struktur yang merangsang mobiliti sosial berkait rapat dengan peluang seseorang individu untuk memperoleh kedudukan atau kedudukan dan kemudahan untuk memperolehnya.

Di Indonesia sendiri, peluang untuk mencapai kedudukan ini mesti dipengaruhi oleh faktor struktur yang sangat besar. Ramai orang akhirnya mendapat peluang untuk menduduki jawatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

2. Faktor kualiti individu

Faktor individu boleh dilihat dari segi sikap, pengetahuan intelek dan kemahiran setiap orang, kerana semua manusia dilahirkan dengan sifat dan ciri yang berbeza. Namun begitu, manusia mempunyai keinginan untuk mencapai status sosial seperti orang terkemuka.

Orang yang mempunyai keadaan ekonomi yang baik akan mudah mendapat akses kepada pendidikan tertinggi. Dengan cara ini, kualiti seseorang boleh menjadi salah satu faktor pendorong mobiliti sosial kerana setiap orang bermotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pendidikan, yang boleh menjadikan seseorang itu menjadi seorang yang berkualiti dan meningkatkan kedudukan sosialnya. pendapat masyarakat. Masyarakat.

3. Faktor ekonomi

Sama ada di Indonesia mahupun di negara lain, keadaan ekonomi sudah tentu memberi impak yang besar kepada berlakunya mobiliti sosial. Sudah tentu keadaan ekonomi yang mengawal masyarakat mendorong individu dan kumpulan untuk meningkatkan status sosial mereka.

Lebih mudah bagi orang yang mempunyai keadaan ekonomi yang baik untuk melakukan mobiliti sosial. Keadaan ekonomi yang baik sudah tentu memudahkan orang ramai mengakses modal, pendidikan dan peluang lain yang lebih baik.

Sementara itu, jika keadaan ekonomi buruk, orang akan mempunyai pendapatan yang rendah dan terhad, sehingga menjadi sangat sukar untuk memenuhi semua keperluan mereka dan mobiliti sosial tidak berlaku.

4. Faktor politik

Keadaan politik semasa boleh menjadi salah satu faktor pendorong mobiliti sosial. Politik boleh menjadi pemacu mobiliti sosial kerana situasi politik dalam sesebuah negara yang stabil atau tidak menentu menjejaskan keadaan keselamatannya.

Sudah tentu, terdapat hubungan antara ketersediaan dan kemudahan melakukan sesuatu aktiviti dan juga kerja. Perubahan dalam situasi politik sesebuah negara akan menjadi satu bentuk sokongan rakyat terhadap struktur kerajaan baharu.

Melalui sokongan ini, individu akan mempunyai kemahuan untuk mengembangkan kedudukan sosialnya untuk mencapai mobiliti sosial.

Contohnya apabila presiden sesebuah negara digantikan oleh orang lain. Sudah tentu pangkat dalam struktur kerajaan juga akan berubah. Oleh itu, seseorang yang hanya seorang biasa mungkin mengalami perubahan sosial, kemudian mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan mempunyai struktur sosial yang lebih tinggi.

5. Faktor penduduk

Kutipan populasi sentiasa meningkat dari semasa ke semasa. Sudah tentu, semakin tinggi kadar kelahiran orang yang mempunyai asas sosial yang rendah, semakin sukar untuk meningkatkan status sosial mereka.

Sementara itu, di beberapa negara maju mereka lebih suka mengehadkan kadar kelahiran. Dengan cara ini, mereka boleh melakukan mobiliti sosial dengan mudah.

Malangnya, peningkatan ini boleh menyebabkan penyempitan kawasan perumahan dan peningkatan kemiskinan. Oleh itu, perluasan wilayah dan pergerakan penduduk adalah penyelesaian kepada masalah ini. Ini membuktikan wujudnya mobiliti sosial dalam masyarakat seperti migrasi.

Cloud Hosting Indonesia