5 contoh bentuk diskriminasi dalam kehidupan seharian

Kerajaan Indonesia masih tidak boleh memisahkan diri daripada pelbagai jenis amalan diskriminasi. Adakah anda tahu apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi? Menurut KBBI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diskriminasi ialah perbezaan layanan sesama warganegara.

Perkara yang ditekankan ialah perbezaan layanan, bahawa diskriminasi ini adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak wajar dijadikan contoh.

Apabila bercakap tentang diskriminasi, diskriminasi di Indonesia sendiri selalunya telah berlalu. Terdapat pelbagai jenis diskriminasi. Adakah anda sedar tentang bentuk diskriminasi semasa? Ini adalah bentuk diskriminasi dengan contoh termasuk:

diskriminasi agama

Diskriminasi agama adalah perbuatan yang merujuk kepada penolakan terhadap minoriti agama. Memandangkan di Indonesia majoriti rakyat Indonesia beragama Islam.

Terdapat banyak diskriminasi agama di Indonesia, walaupun dalam lingkungan sekolah yang mudah. Bagaimana pula dengan contoh bentuk diskriminasi agama di sekolah?

Contoh diskriminasi agama yang sering berlaku di sekolah ialah pelajar yang majoritinya beragama A jauh daripada rakan-rakan mereka yang beragama minoriti B.

Terdapat satu kes diskriminasi agama yang terkenal di dunia iaitu kes Rohingya, layanan terhadap orang Rohingya oleh kerajaan Myanmar. Rohingya adalah minoriti yang telah memeluk Islam.

Bukan itu sahaja, malah terdapat contoh diskriminasi agama iaitu mempersendakan seseorang yang berbeza fahaman. Perkara sebegini boleh menyakitkan hati seseorang.

Diskriminasi kaum dan etnik

Diskriminasi kaum dan etnik merupakan satu tindakan yang menyekat dan membezakan berdasarkan kaum dan etnik, ini mengurangkan penerapan hak asasi manusia (human rights) dalam semua aspek bidang seperti politik, ekonomi dan sebagainya.

Dalam kes diskriminasi kaum dan etnik, sudah ada undang-undang yang mengawal perkara ini, termaktub dalam Undang-undang no. 40 Tahun 2008. Bagaimanapun, setakat ini KOMNAS HAM menemui beberapa kes diskriminasi kaum dan etnik, kira-kira 101, yang berterusan sehingga 2018. Jumlah ini sangat besar.

Banyak kes diskriminasi kaum dan etnik telah direkodkan. Ia semudah pembubaran adat, diskriminasi hak tanah minoriti, dan pengagihan buruh yang tidak sama rata untuk merealisasikan hak.

Contoh kes diskriminasi kaum dan etnik di Indonesia yang berlaku pada tahun 2016. Lokasi diskriminasi adalah di Zon Khas Yogyakarta. Ia bermula dengan pembelian tanah oleh masyarakat berketurunan Cina.

Apabila masyarakat ingin menterbalikkan nama tanah tersebut, masyarakat Cina menolak.

Satu lagi contoh jenis diskriminasi kaum atau etnik ini ialah warganegara Amerika Syarikat masih menyekat tingkah laku antara kulit putih dan kulit hitam.

diskriminasi jantina

Diskriminasi jantina tidak dapat dielakkan dan mempunyai banyak masalah di Indonesia. Adakah anda sedar tentang diskriminasi jantina? Diskriminasi jantina adalah sekatan yang berlaku atas alasan jantina.

Masalah ini sebenarnya lebih berkaitan dengan wanita. Oleh itu, untuk isu gender terdapat sokongan dari Komisi Nasional Wanita, agar wanita di Indonesia mendapat banyak sokongan.

Terdapat banyak contoh diskriminasi gender di Indonesia, salah satunya ialah lelaki harus macho dan wanita harus patuh kepada lelaki dan berkelakuan anggun. Seharusnya tidak ada keperluan untuk perkara sedemikian.

Terdapat contoh lain diskriminasi jantina, salah satunya ialah wanita yang mengalami diskriminasi budaya. Secara mudahnya, wanita hanya boleh membuat kerja rumah dan tidak boleh bekerja di sawah.

Wanita hanya boleh memasak, menyapu dan membasuh pakaian di rumah. Diskriminasi amat ketara dan sering dilihat di sekeliling.

Diskriminasi terhadap orang kurang upaya

Diskriminasi terhadap orang kurang upaya adalah halangan atau batasan yang diwujudkan untuk orang kurang upaya, terutamanya mengenai isu pekerjaan.

Situasi orang kurang upaya yang banyak mengalami diskriminasi sebenarnya dilindungi undang-undang kerana persamaan dalam menerima hak asasi manusia. Sekurang-kurangnya ada undang-undang yang responsif dalam menangani masalah orang kurang upaya.

Terdapat banyak contoh diskriminasi terhadap orang kurang upaya, contoh mudahnya ialah keengganan menerima pekerjaan untuk orang kurang upaya. Nampaknya, ini perlu dikaji semula oleh kerajaan dan keluarga orang kurang upaya mesti menyediakan Sokongan Lebih dari segi mental

Contoh lain ialah orang kurang upaya yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan lanjutan pada masa hadapan.

Bukan itu sahaja, diskriminasi terhadap OKU juga boleh dilihat daripada contoh lain iaitu kurangnya akses kepada OKU untuk menggunakan pengangkutan awam.

Diskriminasi kelas sosial

Diskriminasi kelas sosial ialah sekatan yang berlaku disebabkan perbezaan kelas sosial seperti kelas sosial rendah, kelas sosial pertengahan dan kelas sosial tinggi.

Biasanya diskriminasi kelas sosial ini sering berlaku di Indonesia. Secara umumnya, diskriminasi kelas sosial lebih banyak ditunjukkan dalam sektor pendidikan dan kesihatan. Terdapat banyak contoh.

Contoh mudah ialah perbezaan tindakan yang diambil oleh kakitangan hospital antara orang kaya dan miskin.

Terdapat perkara lain yang sering menunjukkan diskriminasi kelas sosial, termasuk perbezaan tingkah laku yang berlaku di sekolah antara pelajar yang berada dan tidak berkemampuan.

Ini adalah contoh diskriminasi yang sering berlaku di Indonesia. Adalah lebih baik untuk tidak melakukan diskriminasi setiap hari kerana ia adalah perkara yang tidak baik.

Cloud Hosting Indonesia