4 negara yang mempunyai pertanian paling maju

Keselamatan makanan sesebuah negara tidak dapat dipisahkan daripada kualiti sistem pertaniannya, walaupun sebenarnya sesetengah negara mempunyai lokasi geografi yang sukar untuk menanam tanaman, biasanya negara yang tidak mempunyai potensi pertanian mereka mengimport makanan dari negara lain.

Walaupun terdapat banyak negara di dunia yang sesuai secara geografi untuk pertanian, ia tidak semestinya bermakna negara itu mempunyai hasil pertanian yang banyak dan berkualiti tinggi, ia sangat bergantung kepada sistem pertanian yang digunakan.

Sebagai contoh, negara Zimbabwe pernah menjadi gudang makanan kerana hasil pertaniannya yang menarik, tetapi kini Zimbabwe adalah negara yang memerlukan bantuan makanan kerana penduduknya yang kelaparan.

Ini kerana Zimbabwe sedang mengalami kemarau yang panjang, memang keadaan cuaca dan suhu boleh menjejaskan pertanian, tetapi jika sistem pertanian moden, ini harus diramal dan diatasi.

Pertanian moden kini diamalkan oleh banyak negara di dunia, antaranya Indonesia, walaupun tidak seragam dan lengkap. Faktor yang menyokong pertanian moden termasuk sumber manusia yang berkualiti, teknologi dan inovasi, kawalan perosak, dan pemikiran tentang pemprosesan selepas tuai.

Pertanian moden, yang digunakan di beberapa negara, tidak dapat dipisahkan daripada pertanian lestari, penggunaan teknologi dan sains dan inovasi. Inovasi dalam bidang pertanian amat diperlukan apabila halangan menjadi lebih besar pada abad ini.

Beliau menggelarnya sebagai masalah tanah pertanian yang semakin sempit, masalah pengairan dan masalah peningkatan suhu udara di kawasan pertanian. Masalah ini boleh diatasi dengan inovasi dan teknologi, sebab itu banyak negara walaupun mempunyai lokasi yang sesuai untuk pertanian, hasil pertanian mereka tidak mencapai kualiti dan kuantiti yang tinggi.

Di sini kita merujuk kepada negara yang telah memajukan pertanian dan mempunyai hasil pertanian yang berkualiti.

1. Jepun

Seperti yang kita tahu, Jepun merupakan sebuah negara yang mempunyai teknologi tinggi, sudah tentu negara ini turut menggunakan teknologi untuk menjadikan pertanian selangkah di hadapan negara lain.

Tanah pertanian merupakan masalah besar di Jepun, masalah ini diselesaikan dengan menggunakan tanah yang sempit seperti di atas bangunan pejabat, di halaman rumah dan di pinggir landasan kereta api. Jepun juga tidak lagi bergantung kepada sumber manusia untuk menjalankan aktiviti pertaniannya.

Beberapa inovasi Jepun termasuk penggunaan mesin penanaman, tanaman tanpa pemandu dan mesin penuaian untuk kawalan perosak yang selamat menggunakan lampu LED. Malah kerajaan Jepun juga menawarkan subsidi untuk pembangunan robot yang boleh digunakan untuk penanaman sehingga menuai.

Kerajaan Jepun kini memberi subsidi kepada pembangunan 20 jenis robot yang mampu membantu dalam pelbagai peringkat pertanian, daripada menanam benih sehingga menuai pelbagai tanaman. Sistem hidroponik dan rumah hijau juga digunakan untuk mendapatkan pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran di rumah.

Pertanian Jepun disasarkan untuk memenuhi keperluan makanan penduduknya, menjelang 2050 Jepun menyasarkan untuk mengeluarkan 55% makanan penduduknya.

2. Belanda

Sebagai sebuah negara yang mempunyai tanah yang sempit, Belanda merupakan antara negara yang mempunyai pertanian yang maju. Iklim di Belanda sebenarnya tidak sesuai untuk pertanian, tetapi Belanda telah membuktikan bahawa ia boleh mengubah hasil pertaniannya menjadi barangan yang boleh dieksport.

Sains, penyelidikan dan aplikasi teknologi adalah kunci kepada pertanian di negara kincir angin. Kerajaan Belanda juga melaksanakan sistem pertanian lestari yang menggunakan sumber minimum untuk menghasilkan makanan yang paling banyak.

Belanda boleh mengurangkan pergantungannya kepada air untuk pertanian dan juga telah mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Pada masa ini, Belanda adalah pengeksport makanan kedua terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat.

3. Amerika Syarikat

Tidak dinafikan bahawa pertanian Amerika telah dibangunkan sejak sekian lama, jagung, gandum, sorghum dan kacang soya menjadi tunjang utama hasil pertanian Amerika. Selain penggunaan teknologi, kunci kepada kemajuan pertanian AS adalah dasar kerajaan yang menyokong sektor pertanian.

Dasar dan sokongan kerajaan AS ini memihak kepada petani, ia boleh merangsang perniagaan dalam sektor pertanian kerana terdapat sedikit risiko kepada petani. Dasar AS ini dipanggil Farm Bill, iaitu undang-undang yang merangkumi program dan pembiayaan untuk petani dan pembangunan sektor pertanian.

Pada masa ini, Amerika Syarikat menduduki tempat pertama dalam pengeluar jagung terbesar di dunia, ladang jagung di Amerika Syarikat terletak di kawasan tali pinggang jagung di Barat Daya Amerika.

4. China

Sebagai sebuah negara besar yang menguasai industri teknologi, ternyata China juga mempunyai pertanian yang maju. Pertanian di China kebanyakannya ditumpukan untuk memenuhi keperluan makanan rakyatnya, walaupun beberapa buah-buahan dan sayur-sayuran turut dieksport.

China menggunakan sistem pertanian moden yang menggunakan jentera perindustrian untuk meningkatkan pengeluaran pertanian dengan cekap dan berkesan.

Sains dan inovasi untuk meningkatkan kualiti produk pertanian turut diterapkan seiring dengan dasar kerajaan untuk mewujudkan infrastruktur dalam sektor pertanian.

Cloud Hosting Indonesia