Rujukan Bola

4 kesan ketidaksamaan sosial dalam masyarakat yang perlu anda ketahui

Pada imaginasi ramai orang, bandar ini diibaratkan sebagai sebuah tempat moden yang penuh dengan bangunan pencakar langit dan mempunyai kemudahan mewah yang tidak terkira banyaknya. Selain itu, bandar ini juga terkenal dengan tempat hiburan yang menarik dan menarik.

Warna tidak salah sepenuhnya. Namun, di sebalik kemewahan ini, bandar ini juga mempunyai sisi gelap bagi golongan bawahan yang cuba mengambil alih bandar itu.

Golongan miskin bandar tinggal di kawasan setinggan yang jauh dari maruah. Kebanyakan anggota masyarakat mempunyai pekerjaan bergaji ganjil yang kadangkala tidak dapat memenuhi keperluan harian mereka.

Semakin ramai orang miskin di kawasan bandar, boleh membawa kepada pembentukan Kawasan miskin (kawasan miskin). Biasanya, kawasan ini boleh ditemui di sekitar tepi landasan kereta api atau tebing sungai.

Perbezaan ketara dalam kehidupan ini dipanggil ketaksamaan atau ketaksamaan sosial dalam sosiologi. Ketidaksamaan sosial boleh ditakrifkan sebagai ketidaksamaan peluang yang dimiliki oleh anggota masyarakat tertentu dalam mendapatkan sumber akibat perbezaan status sosial dan kelas.

Wujudnya ketidaksamaan sosial dalam masyarakat menimbulkan pelbagai kesan. Di bawah ialah penjelasan mengenai empat kesan ketidaksamaan sosial:

1. Diskriminasi sosial

Diskriminasi sosial ialah layanan tidak adil yang dialami oleh individu atau kumpulan. Ini disebabkan oleh pelbagai faktor seperti perbezaan etnik, bangsa, agama, kelas sosial dan ekonomi. Diskriminasi biasanya berlaku dalam kumpulan minoriti yang tidak dilayan sama dengan kumpulan majoriti.

Sementara itu, diskriminasi sosial berlaku akibat ketidaksamaan sosial dalam kalangan orang yang mempunyai status atau kelas sosial dan ekonomi yang berbeza. Tempat perbezaan itu dapat dilihat dalam bentuk perkhidmatan, layanan dan hak akses yang diterima oleh masyarakat.

Contoh jenis diskriminasi sosial yang sering dihadapi dalam kehidupan sosial ialah sukar bagi golongan pertengahan bawah untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang betul dan berkualiti.

2. Dengki sosial

Sebahagian daripada kita pasti pernah berasa cemburu atau iri hati dengan kejayaan dan pencapaian orang lain. Dalam sosiologi, ini dipanggil iri hati sosial.

Iri hati sosial ialah sikap tidak puas hati terhadap kumpulan/kelas sosial tertentu, yang disebabkan oleh pelbagai perbezaan yang wujud.

Kecemburuan sosial boleh disebabkan oleh dua faktor, satu kerana prejudis dan perbezaan tingkah laku dengan masyarakat.

Jika tidak segera ditangani, dengki sosial boleh merosakkan hubungan sosial antara anggota masyarakat dan mendorong pelbagai tindakan anarkis.

Contohnya Dosun Hijaw Asari mempunyai ramai pendatang dari wilayah lain. Pendatang menerima beberapa bantuan kerajaan seperti tanah pertanian, tempat tinggal dan ternakan secara percuma daripada kerajaan. Bagaimanapun, orang asli tempatan tidak mendapat manfaat daripada bantuan seperti ini, akibatnya, orang asli Dosun Hijaw Esri berundur dan mengadakan demonstrasi menuntut keadilan.

3. Monopoli

Kesan seterusnya yang berlaku akibat ketidaksamaan sosial ialah kemunculan monopoli dalam dimensi ekonomi dan komersial. Monopoli boleh berlaku kerana peluang, kuasa, penguasaan dan modal yang dimiliki oleh kumpulan elit.

Akibatnya, masyarakat tidak dapat berbuat banyak sebagai sub-kumpulan yang menjadi sasaran penguasaan. Orang ramai terpaksa membeli produk dengan pilihan yang minimum dan harga yang tinggi.

Berikut adalah ciri-ciri monopoli yang perlu anda ketahui:

  • Pasaran dikawal oleh satu pihak/usahawan sahaja.
  • Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan tidak cenderung bersaing.
  • Usahawan yang mempunyai monopoli boleh menetapkan harga produk.
  • Usahawan lain menghadapi kesukaran untuk memasuki pasaran.

4. Konflik sosial

Ketidaksamaan sosial ialah situasi yang berlaku disebabkan oleh jurang atau ketidakseimbangan dalam akses kepada sumber yang ada dan penggunaannya.

Sumber ini termasuk keperluan utama, seperti pendidikan, kesihatan, perumahan, peluang pekerjaan dan kerjaya, serta keperluan menengah, seperti alat untuk pembangunan perniagaan dan kerjaya.

Kekurangan keseimbangan untuk mencapai akses yang berbeza ini mewujudkan konflik di kalangan masyarakat.

Menurut Sujuno Sukanto, konflik sosial ialah satu proses sosial di mana individu atau kumpulan berusaha untuk mencapai sesuatu matlamat dengan cara menentang pihak lain, yang kadangkala disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Secara umumnya, konflik sosial terbahagi kepada dua jenis konflik sosial terpendam (tersembunyi) dan konflik sosial terbuka (diamati).

Contoh konflik sosial tersembunyi yang disebabkan oleh ketidaksamaan sosial ialah konflik antara pekerja dan majikan. Konflik ini bukan disebabkan oleh majikan membayar gaji pekerja dengan gaji yang rendah dan mengikut peraturan semasa.

Manakala contoh konflik sosial yang menjelma sebagai kesan ketidaksamaan sosial ialah keganasan, rusuhan, kemusnahan kemudahan awam, peperangan dan konflik.

Cloud Hosting Indonesia