4 faktor untuk merealisasikan integrasi sosial yang perlu anda ketahui dan contoh

Integrasi sosial berlaku apabila unsur-unsur sistem sosial yang berbeza yang wujud dalam masyarakat disambungkan secara berterusan dalam bidang kehidupan yang berbeza. Elemen ini bekerjasama untuk mewujudkan integriti dan perpaduan dalam masyarakat.

Bentuk integrasi sosial dapat dilihat daripada kehidupan masyarakat yang aman, harmoni dan dapat menghormati perbezaan antara satu sama lain. Di samping itu, kewujudan peluang yang sama dalam bidang ekonomi dan sikap terbuka golongan pemerintah adalah sejenis merealisasikan integrasi sosial dalam masyarakat.

Proses merealisasikan integrasi sosial dalam masyarakat mesti mempunyai beberapa elemen, antaranya:

  • Penginapan: Cuba mengurangkan pihak yang terlibat dalam konflik
  • Kerjasama: hasil persetujuan antara pihak yang berkonflik
  • Koordinasi: mengatur pihak yang berkonflik untuk melaksanakan peraturan dan tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai dan norma.
  • Asimilasi: Sebagai peringkat terakhir, iaitu percantuman perbezaan antara pihak yang terlibat, integrasi sosial diwujudkan.

Contoh integrasi sosial yang wujud dalam masyarakat ialah proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tujuan institusi pendidikan seperti sekolah adalah untuk melatih pelajar bukan sahaja untuk menimba ilmu, tetapi juga mempunyai sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku untuk mewujudkan ketertiban dan keharmonian dalam masyarakat.

Agar integrasi sosial dapat direalisasikan dengan cepat, pelbagai faktor sokongan diperlukan. Dalam berikut, kami menerangkan empat faktor ini, yang juga dilengkapi dengan contoh.

1. Kehomogenan kumpulan

Kehomogenan dalam sosiologi boleh ditakrifkan sebagai identiti setiap ahli kumpulan. Contohnya, sifat, tabiat, budaya, adat resam, matlamat, kepercayaan atau minat.

Sekiranya masyarakat mempunyai heterogeniti (kepelbagaian) yang rendah, integrasi sosial akan dapat dicapai dengan mudah. Namun, jika dalam masyarakat yang mempunyai tahap heterogeniti yang tinggi, proses integrasi sosial mengambil masa yang lama.

Sebagai contoh, terdapat program ekstrakurikuler bola keranjang di sekolah, setiap ahli mempunyai hobi yang sama, iaitu bermain bola keranjang, dan mereka ingin menyertai pertandingan peringkat kebangsaan. Oleh itu, integrasi sosial dalam kumpulan mudah dicapai kerana terdapat minat dan matlamat yang sama.

2. Saiz kumpulan

Faktor lain yang boleh mempercepatkan atau memperlahankan integrasi sosial ialah saiz kumpulan.

Pada asasnya, dalam kumpulan yang mempunyai sedikit atau sedikit ahli dan tahap heterogeniti yang rendah, proses integrasi sosial direalisasikan dengan lebih cepat. Ini kerana interaksi sosial berlaku dengan lebih intensif dan ahli kumpulan lebih terurus.

Sebaliknya, semakin ramai ahli kumpulan, semakin sukar untuk mencapai integrasi sosial. Ini kerana setiap ahli mempunyai latar belakang, ciri atau matlamat yang berbeza, yang melambatkan proses pelarasan.

Sebagai contoh, ekstrakurikuler teater mempunyai kurang ahli daripada ekstrakurikuler muzik, yang menjadikan mereka lebih mudah untuk mengatur dan menyelia.

3. Keberkesanan komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu syarat interaksi sosial dalam masyarakat. Komunikasi ialah menghantar dan menerima mesej atau berita antara dua orang atau lebih supaya mesej yang dimaksudkan itu difahami. Komunikasi berlaku apabila seseorang memberikan tafsiran terhadap tingkah laku orang lain yang dimanifestasikan dalam ucapan, gerak isyarat, dan emosi yang disampaikan.

Salah satu indikator atau ciri keberkesanan komunikasi ialah cara menyampaikan mesej yang mudah difahami. Lebih lancar atau berkesan komunikasi kumpulan, lebih cepat integrasi sosial boleh berlaku. Namun begitu, integrasi sosial sukar dicapai sekiranya sesebuah kumpulan tidak berkomunikasi dengan berkesan.

Sebagai contoh, Ali berkomunikasi dengan lebih mudah dengan orang atau kumpulan yang bercakap bahasa yang sama.

4. Mobiliti geografi

Mobiliti geografi secara amnya ditakrifkan sebagai pergerakan manusia dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Contohnya, bertukar sekolah, tempat kerja atau tempat tinggal.

Ahli komuniti yang sering melakukan mobiliti geografi menyukarkan proses integrasi sosial ke dalam kumpulan. Ini kerana seseorang itu perlu membuat penyesuaian (adaptasi) dalam persekitaran baharu.

Manakala, sekiranya anggota masyarakat jarang atau tidak pernah melakukan mobiliti geografi, ia memudahkan proses integrasi sosial dalam kumpulan tersebut. Kerana ikatan sosial yang tercipta sangat rapat sehingga integrasi sosial berlaku lebih cepat.

Contohnya, Andy menukar tempat kerjanya tiga kali dalam setahun atas pelbagai sebab. Oleh itu, Andy mendapati kerja itu sukar, jadi dia mengambil masa yang lama untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja baharu.

Cloud Hosting Indonesia