4 faktor mewujudkan stratifikasi sosial dalam masyarakat

Pernahkah anda melihat layanan pekedai yang berbeza kerana pakaian yang berbeza, satu mewah dan satu lagi ringkas? Sudah tentu, kadang-kadang ia dipanggil stratifikasi sosial dalam kes ini. Adakah anda sudah tahu maksud stratifikasi sosial?

Stratifikasi sosial ialah satu situasi yang menunjukkan pengelompokan manusia berdasarkan status sosial mereka seperti kelas atasan dan bawahan. Bagaimana pula dengan ciri stratifikasi status sosial? Ciri klasifikasi adalah universal.

Dalam kehidupan manusia, klasifikasi diperlukan pada masa ini. Ia digunakan untuk mengimbangi hak dan kewajipan. Dalam penjelasan Astrid S. Susanto menjelaskan stratifikasi terbentuk kerana pembahagian kerja.

Betulkah? Terdapat beberapa ciri yang menunjukkan bahawa ini adalah faktor dalam mewujudkan stratifikasi sosial.

Antara faktor stratifikasi sosial dalam masyarakat, perkara berikut boleh disebut:

kuasa

Kekuasaan merupakan komponen atau unsur yang melekat dalam sistem strata sosial, hal ini tentunya berlaku di Indonesia. Kewujudan sistem lapisan sosial mewujudkan dua perkara yang berbeza iaitu stratifikasi sosial tertutup dan terbuka.

Apakah stratifikasi sosial tertutup dan terbuka? mana bezanya Oleh itu, stratifikasi sosial terbuka ialah kebebasan individu untuk bergerak ke atas atau ke bawah strata.

Manakala stratifikasi sosial pula ialah masyarakat tertutup yang tidak mempunyai keupayaan untuk bergerak secara berlapis-lapis. Perbezaannya jelas dan cara menanganinya adalah kelahiran.

Dapat disimpulkan bahawa kuasa mampu mewujudkan stratifikasi sosial, orang yang mempunyai kuasa tinggi boleh berada di lapisan atas atau bawah. Walau bagaimanapun, mereka yang tidak mempunyai kuasa hanya boleh berada dalam satu lapisan tetap.

Dalam hal ini, terdapat satu cara untuk mencapai kesaksamaan, salah satunya ialah mewujudkan keadaan undang-undang dalam arena politik dan sosial. Dengan syarat undang-undang, semua orang boleh menikmati kehidupan secara sama rata, tidak ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.

kekayaan

Kekayaan ialah banyaknya manusia dalam melakukan segala sesuatu atau lawan kata kemiskinan. Keadaan ini merupakan salah satu faktor mewujudkan stratifikasi sosial dalam masyarakat sama ada bersyukur atau kurang bersyukur.

Bagaimana ia boleh dihargai atau tidak dihargai? Ia dikawal oleh kekayaan, sama ada wang, tanah, rumah dan kenderaan yang dimiliki.

Jika kekayaan diklasifikasikan sebagai kekayaan tinggi, orang ramai boleh menghargainya. Namun, sebaliknya, jika kekayaan di bawah purata, tidak ada yang namanya penghargaan.

Ini menjadikan kedudukan orang di lapisan atas atau bawah. Platform yang mencukupi untuk mewujudkan stratifikasi sosial di kalangan masyarakat.

Contoh stratifikasi sosial disebabkan faktor kekayaan ialah perbezaan julat persahabatan, biasanya remaja yang lahir di golongan atasan akan berkawan dengan golongan atasan, ini juga berlaku kepada remaja yang lahir di bawah. kelas.

Ini tidak lagi mengejutkan, tetapi tidak semua wilayah mempunyai stratifikasi sosial kerana faktor kekayaan.

penghormatan dan penghormatan

Setiap manusia mempunyai perasaan atau keinginan untuk bersyukur. Namun, kebangkitan stratifikasi sosial yang lahir dari peringkat bangsawan mengubah segala-galanya.

Pada masa ini, terdapat stratifikasi yang merujuk kepada lapisan masyarakat, lapisan peringkat atas, lapisan tengah dan lapisan bawah. Oleh itu, maruah boleh meletakkan manusia di mana-mana lapisan yang sesuai dengan keadaan.

Adapun kehormatan, tidak ada ukuran kekayaan atau kekuasaan. Melihat bahawa kekayaan dikaitkan dengan gaya hidup dan kuasa, iaitu seperti status.

Maksudnya di sini ialah apabila orang itu dihormati oleh orang lain dan menerima pelbagai anugerah, stratifikasi sosial berlaku dan orang ini mendapat kedudukan yang lebih tinggi.

Walau bagaimanapun, terdapat juga kes keadaan tradisional, penghormatan itu ditandai oleh pemimpin tradisional, orang tua atau pemimpin sesuatu adat.

Sains

Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial ialah sains yang tidak lagi berkaitan dengan kekayaan dan kuasa.

Orang yang mampu bersekolah sehingga ke peringkat tertinggi seperti S1, jadi andaian orang sekeliling merujuk kepada orang peringkat atasan. Malah, jika masyarakat belajar di sekolah ternama, ia sangat kelihatan di lapisan atas.

Malah, klasifikasi sosial ini tidak mengambil kira kecerdasan orang yang bersekolah menengah. Sebaliknya, tumpuan masyarakat terhadap sains terletak pada tajuknya, sama ada ijazah sarjana atau sarjana muda. Jadi, ini tidak lagi mengejutkan.

Dalam keadaan sedemikian, agak jelas bahawa ini adalah tidak beretika. Masyarakat harus melihat kepada usaha rakyat untuk mendapatkan gelaran.

Adakah anda sudah tahu syarat stratifikasi sosial? Daripada mempertimbangkan sisi negatif kewujudan stratifikasi sosial, adakah anda sudah mengetahui fungsi kewujudan stratifikasi sosial?

Fungsi stratifikasi sosial adalah untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan orang, untuk memudahkan pengampunan Ganjarandan memudahkan pemerolehan jawatan tanpa Ganjaran.

Ini adalah keadaan stratifikasi sosial. Perkembangan stratifikasi sosial kini berlaku dengan pesat.

Selain itu, stratifikasi sosial yang terbuka di mana sistem ini dapat meletakkan masyarakat ke arah pergerakan ke hadapan dan ke belakang. Walau bagaimanapun, sebaliknya, jika klasifikasi ditutup, orang hanya boleh meletakkan diri mereka di satu tempat. Bawah, tengah dan atas.

Cloud Hosting Indonesia