Rujukan Bola

4 bentuk persaingan dalam interaksi sosial yang perlu anda ketahui

Interaksi sosial yang berlaku secara dinamik dan timbal balik menggalakkan perkembangan proses sosial dalam masyarakat. Proses sosial ialah aktiviti perhubungan sosial yang berlaku dalam jangka masa tertentu.

Dalam interaksi sosial, proses sosial terbahagi kepada dua jenis proses sosial bersekutu dan disosiatif. Proses sosial berpersatuan ialah hubungan sosial yang boleh menggalakkan atau mengukuhkan perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat. Dalam pada itu, proses sosial ialah perpecahan hubungan sosial yang boleh menyebabkan perpecahan atau perpecahan dalam masyarakat.

Salah satu bentuk proses sosial disosiatif ialah persaingan atau persaingan. Persaingan adalah satu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk mencapai kemenangan dan keuntungan secara adil tanpa konflik atau kekerasan.

Terdapat empat bentuk persaingan dalam interaksi sosial disosiatif, iaitu:

1. Persaingan ekonomi

Faktor yang menyebabkan persaingan dalam ekonomi adalah penawaran terhad berbanding permintaan. Untuk mewujudkan persaingan yang adil, setiap pengeluar mesti mempunyai strategi yang berbeza dalam memasarkan barangan atau perkhidmatan mereka.

Bagi pengguna, persaingan ini memberi kesan positif, kerana pengeluar yang berjaya menang menghasilkan barangan yang berkualiti dan harga jualan yang berpatutan.

2. Persaingan untuk merebut jawatan

Setiap orang dalam masyarakat harus berhasrat atau berharap untuk diiktiraf dan dihargai oleh orang lain melalui status atau kedudukan sosial mereka. Pelbagai cara dan usaha dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Contohnya, melalui pendidikan, semakin tinggi tahap pendidikan seseorang, semakin tinggi status sosialnya dalam masyarakat. Orang yang berjaya belajar di peringkat sarjana muda atau sarjana lebih dihormati dan disegani masyarakat kerana ilmunya.

3. Pertandingan kebudayaan

Kebudayaan ditakrifkan oleh Quentjaraningrat sebagai hasil sistem idea, karya, cita rasa dan tindakan yang lengkap yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mempunyai berbagai jenis kebudayaan dari barat hingga timur. Bentuk budaya berbeza dari adat resam, kebiasaan, masakan, pakaian hingga seni.

Walau bagaimanapun, pada abad ke-15 muncul budaya barat, yang dibawa oleh Belanda dan negara-negara barat lain ketika mereka mula-mula menjejakkan kaki di tanah mereka. Budaya Barat dianggap sebagai budaya yang dominan, maka ramai yang suka dan menirunya.

Akibatnya, ramai rakyat Indonesia melupakan budaya sendiri dan cenderung menghargai budaya Barat sebagai lebih baik dan moden. Hal ini memberi kesan negatif terhadap perkembangan budaya asing khususnya budaya Barat di negara ini.

Daripada fenomena di atas, dapat dilihat bahawa persaingan budaya telah wujud sejak awal kedatangan negara luar ke Indonesia. Memang tidak dinafikan persaingan budaya masih berlaku. Setiap negara bersaing untuk menunjukkan dan memperkenalkan budayanya. Terdapat pelbagai jenis budaya, dari memasak, pakaian tradisional, muzik dan filem.

Sebagai contoh, pada masa ini budaya Korea telah menjadi budaya yang dominan di hampir seluruh dunia. Fenomena ini dikenali sebagai gelombang Korea atau gelombang budaya popular Korea. Bukan sahaja muzik pop, hampir semua perkara Korea, orang menyukainya, terutamanya milenium.

4. Perlawanan perlumbaan

Bangsa ialah sekumpulan manusia berdasarkan persamaan ciri-ciri fizikal seperti warna kulit, bentuk muka, gaya rambut, dan ketinggian. Secara umumnya, terdapat lima jenis bangsa manusia yang tersebar di seluruh dunia: Mongoloid, Negroid, Australia, Caucasian, dan Khoisan.

Sesebuah negara bukan sahaja mempunyai satu jenis kaum, malah pelbagai jenis kaum digabungkan menjadi satu kaum. Banyak faktor seperti perkahwinan antara etnik, perdagangan, penjajahan dan imigrasi menyumbang kepada penyebaran kaum itu.

Kehadiran kepelbagaian kaum di sesuatu kawasan membawa kepada persaingan atau konflik antara kaum. Ada orang atau kumpulan yang merasakan kaum mereka lebih baik daripada kaum lain, maka mereka tidak menghormati dan menghormati orang lain yang berlainan kaum.

Cloud Hosting Indonesia