3 teori masalah sosial yang anda patut tahu

Kehidupan sosial adalah mustahil tanpa masalah sosial, bukan? Masalah sosial membuatkan orang ramai berasa lebih rapat dan lebih mengenali antara satu sama lain.

Masalah sosial dengan kawasan yang kecil tidak akan membawa kepada perpecahan, tetapi apabila masalah sosial yang timbul sangat kompleks, ia mesti diselesaikan dengan baik supaya peperangan atau pun sesuatu yang besar tidak bermula.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial ini seperti perbezaan pendapat, perbezaan budaya, perbezaan bahasa dan lain-lain perbezaan. Kerana seperti yang kita tahu Indonesia kaya dengan kepelbagaian dan perbezaan, bukan?

Inilah yang perlu diberi perhatian khusus agar tidak menimbulkan banyak masalah sosial pada masa hadapan. Salah satunya boleh dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori masalah sosial sedia ada.

Teori fungsionalisme

Seperti yang kita ketahui sebagai masyarakat sosial, masing-masing mempunyai peranan dan fungsi tersendiri.

Ia bukan sahaja sama dalam satu konteks, malah fungsi dan peranannya boleh diperluaskan dalam pelbagai aspek kehidupan sedia ada. Ini menjadikan interaksi sosial antara orang lebih teratur dan teratur.

Adalah amat penting bagi masyarakat untuk menghormati dan menghargai peranan dan fungsi sosial masing-masing supaya mereka dapat mewujudkan susunan kehidupan yang baik. Sebaliknya, jika setiap peranan dan fungsi yang ada, tidak dapat dilaksanakan dengan baik, ia akan menimbulkan masalah dan perpecahan.

Contohnya apabila setiap masyarakat mempunyai fungsi tersendiri untuk menjaga keselamatan. Sudah tentu, dalam kes seseorang yang telah melakukan jenayah, ia telah menimbulkan kekacauan yang boleh berakhir dengan masalah undang-undang.

Malah, terdapat banyak tindakan yang boleh membawa kepada masalah sosial, seperti keganasan, kenakalan remaja, dan masalah sosial yang lain.

Teori konflik

Dalam teori konflik ini, kita mesti tahu bahawa masalah boleh timbul daripada pelbagai jenis konflik sosial yang sedia ada. Namun begitu, apabila diteliti dari sudut teori konflik, teori konflik itu sendiri terbahagi kepada dua teori Marxis dan teori bukan Marxis.

Teori Marxis seterusnya menjelaskan bahawa kemunculan masalah sosial kebanyakannya disebabkan oleh ketidaksamaan dalam kelas sosial masyarakat yang sedia ada. Pasti semua orang mahu dianggap sama kan?

Jika berlaku amalan diskriminasi, sudah pasti ia akan membawa kepada masalah sosial. Teori ini pastinya sangat berbeza dengan teori bukan Marxis yang lebih memfokuskan kepada konflik yang mungkin berlaku dalam bidang kelompok sosial.

Sekiranya masalah itu berkaitan dengan kumpulan sosial, kemungkinan punca masalah adalah perbezaan minat.

Teori interaksi simbolik

Teori masalah sosial ini menjelaskan bahawa seseorang bertindak berdasarkan pelabelan atau makna simbolik yang timbul dalam situasi tertentu. Dalam teori masalah ini terbahagi kepada dua konsep iaitu teori pelabelan dan teori konstruksiisme sosial.

Yang konsisten dengan istilah teori pelabelan menjelaskan bahawa orang menganggap sesuatu sebagai masalah apabila keadaan atau perkara itu dianggap atau dilihat sebagai masalah.

Sementara itu, teori pembinaan sosial merupakan masalah yang kebanyakannya berpunca daripada pembinaan manusia.

Cloud Hosting Indonesia