Rujukan Bola

3 jenis teori evolusi dalam perubahan sosial

Perubahan sosial ialah perubahan yang berlaku seiring dengan perkembangan keperluan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial.

Ini sangat wajar berlaku, kerana pada dasarnya manusia akan terus berkembang dari semasa ke semasa dan begitu juga dengan keperluan mereka. Perubahan sosial mempunyai beberapa teori yang menjelaskannya.

Salah satunya ialah teori evolusi. Teori evolusi lebih kepada perubahan sosial sebagai perubahan sosial yang berlaku secara perlahan tetapi beransur-ansur dalam sistem sosial.

Dengan kata lain, sebarang perubahan yang berlaku dalam masyarakat akan berlaku secara perlahan tetapi pasti dan akan menjejaskan kelangsungan hidup masyarakat. Kemudian apakah jenis teori evolusi dalam perubahan sosial? Lihat pembentangannya di bawah.

Teori evolusi unilinear

Jenis teori evolusi dalam perubahan sosial ini menyatakan bahawa semua masyarakat mengikut garisan yang sama dalam perubahan sosial yang berlaku.

Dalam mana-mana masyarakat, sama ada individu atau kumpulan, kehidupan berubah daripada mudah kepada lebih kompleks atau kompleks. Sekarang perkara muka dipertimbangkan.

Tahap manakah yang harus dilalui oleh setiap masyarakat? Dengan kata lain, setiap masyarakat melalui peringkat perubahan sosial yang sama, tetapi tidak pada masa yang sama.

Teori evolusi unilinear menyatakan kepercayaannya bahawa perubahan sosial yang berlaku dalam masyarakat akan dikaitkan dengan perkembangan budaya yang membawa kepada kehidupan yang lebih moden daripada sebelumnya.

Semua perubahan sosial ini akan berlaku perlahan-lahan, tetapi ia akan memberi impak besar kepada kehidupan orang ramai, daripada yang dahulunya masih tebal dengan bahagian serantau hingga kini perlahan-lahan membuka kepada dunia moden.

Teori evolusi sejagat

Sementara itu, teori evolusi ini tentunya sangat berbeza dengan teori evolusi unilinear. Teori evolusi sejagat menekankan bahawa perkembangan sosial yang berlaku dalam masyarakat tidak perlu melalui peringkat tertentu yang tetap.

Sebaliknya, setiap orang dalam masyarakat akan mengalami perubahan sosial yang mengikuti aliran perubahan sosial yang sedia ada. Konspirasi sedia ada dicipta daripada garis evolusi tertentu.

Dalam erti kata lain, tanpa perlu melalui peringkat tertentu, manusia pada asasnya berjalan dalam garis evolusi tertentu.

Teori evolusi berbilang linear

Teori evolusi multilinear mengandaikan bahawa perubahan sosial berlaku dalam masyarakat dengan cara yang berbeza. Secara tidak langsung, teori ini bercanggah dengan teori satu baris yang sedia ada.

Kita tidak perlu berada pada garis evolusi yang sama untuk dapat mengubah masyarakat.

Tetapi dengan semua cara atau langkah yang berbeza, masyarakat akan tetap mencapai matlamat yang sama. Sebarang langkah yang diambil tidak akan mengubah matlamat akhir perubahan sosial.

Cloud Hosting Indonesia