Rujukan Bola

17 definisi konflik sosial menurut pakar

Apabila anda mendengar “konflik sosial,” ia sinonim dengan masalah. Perkataan kontras berasal daripada kata kerjamengkonfigurasi‘ yang bermaksud memukul antara satu sama lain. Secara umum, konflik ialah pertikaian, pertikaian, dan pertikaian.

Konflik juga ditakrifkan sebagai proses sosial dua orang atau lebih cuba untuk memusnahkan atau menggulingkan pihak lain. Konflik juga boleh bertukar menjadi ganas sekiranya tiada penyelesaian daripada pihak terbabit.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa konflik sosial ialah perbalahan atau perbalahan antara anggota masyarakat dalam kehidupan. Konflik disebabkan oleh pelbagai faktor, daripada perbezaan antara manusia, budaya, minat dan perubahan sosial.

Konflik sosial mempunyai banyak definisi oleh ahli sosiologi. Setiap pakar mentakrifkan konflik sosial berdasarkan cara, matlamat dan proses ia berlaku. Jadi, apakah konflik sosial menurut pakar?

Suerjuno Sukanto

Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial adalah cara untuk mendapatkan sesuatu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap orang mempunyai cara yang berbeza untuk mencapai matlamat mereka. Cara-cara ini boleh dalam bentuk keganasan dan ancaman sebagai sejenis pertikaian dengan pihak lain.

Simmel (1995)

Simmel mentakrifkan konflik sosial secara ringkas. Menurutnya, hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat ialah pergaulan. Oleh itu, konflik sosial juga harus dipanggil persatuan.

Taman RE

Dari sudut pandangan RE Park, konflik sosial adalah satu bentuk interaksi. Interaksi ini boleh berlaku antara individu dan kumpulan dalam kehidupan sosial.

Parks and Burgess (1921)

Parks dan Burgess berpendapat bahawa konflik adalah berbeza daripada persaingan atau persaingan. Konflik adalah sejenis perjuangan antara orang atau kumpulan orang yang berlaku tanpa komunikasi dan hubungan.

Max Weber (1968)

Max Weber mendefinisikan konflik sosial sebagai perhubungan sosial selagi ada tindakan dan matlamat yang dikehendaki satu pihak terhadap pihak yang lain.

AW Green (1956)

Green AW mentakrifkan konflik sebagai percubaan atau tindakan yang disengajakan bertujuan untuk memaksa atau menentang pihak lain. Berbeza dengan kerjasama, konflik melibatkan percubaan untuk menggagalkan rancangan orang lain.

Jilin dan Jilin (1948)

Gillin dan Gillin mendefinisikan konflik sosial sebagai satu proses sosial untuk individu dan kumpulan mencapai matlamat melalui penentangan terhadap pihak lain. Untuk mencapai matlamat ini, pihak yang bermusuhan menggunakan kekerasan atau ancaman kepada pihak lain.

Konflik boleh dipanggil perjuangan antara pihak yang bersaing, cuba mencapai matlamat dan cuba menghapuskan pihak lain dengan menjadikannya tidak mampu.

Lacey (2003)

Lacey berpendapat bahawa konflik diibaratkan sebagai pertempuran konflik, konflik, konflik kepentingan, idea atau matlamat, perjuangan mental, dan penderitaan dalaman. Konflik tertanam dalam kehidupan manusia, jadi setiap orang harus dapat berjuang untuk menangani konflik ini.

Zain (2001)

Zain telah menyatakan beberapa maksud konflik, antaranya yang berikut boleh disebut.

  • Berhujah atau berdebat dengan matlamat untuk memenangi atau mencapai sesuatu
  • Tidak bersetuju dengan sesuatu, berbalah, berbalah atau berdebat
  • Pergaduhan, peperangan atau konfrontasi
  • Keadaan huru-hara dan ketidakstabilan

Peter Harris dan Ben Reilly (1998)

Kedua-dua pakar ini mempunyai sifat konflik yang paling ganas yang telah berlaku dalam dekad yang lalu. Salah satu perubahan paling dramatik dalam konflik ialah konflik antara negara (perang) kepada konflik dalam negara.

kadbod

Kartun ahli sosiologi menjelaskan bahawa konflik adalah proses sosial yang bertentangan. Konflik sosial berlaku kerana kedua-dua pihak tidak dapat diseimbangkan. Kedua-duanya mempunyai matlamat, sikap dan struktur nilai yang berbeza sehingga timbul konflik sosial.

Contoh konflik antara manusia yang terdapat dalam kartun dalam kehidupan sosial ialah konflik antara rakan di sekolah. Manakala konflik antara individu dan kumpulan adalah seperti konflik antara majikan dan pekerja. Kemudian berlaku pertembungan antara kumpulan tersebut iaitu pertengkaran hangat antara peniaga jalanan dan pegawai penguatkuasa.

Kilman dan Thomas (1978)

Menurut Kilman dan Thomas, konflik adalah keadaan yang berlaku akibat ketidaksepadanan antara nilai atau matlamat yang ingin dicapai. Ketidakselarasan ini berlaku dalam diri seseorang atau kumpulan dalam berurusan dengan pihak lain.

Pace and Fouls (1994)

Pace dan Fowles menjelaskan konflik sebagai ekspresi konflik antara satu individu dengan individu yang lain, satu kumpulan terhadap yang lain. Perselisihan ini berlaku atas pelbagai sebab yang mengganggu setiap pihak. Dalam kes ini, perbezaan merujuk kepada perbezaan antara dua orang atau lebih.

Robbins (1996)

Robin berpendapat bahawa konflik ditentukan oleh persepsi atau pemikiran antara individu atau kumpulan. Jika seseorang atau kumpulan beranggapan berlaku konflik, akibatnya konflik itu telah menjadi kenyataan atau wujud.

Muchlas (1999)

Menurut Muklas, konflik ialah tingkah laku atau bentuk interaksi yang berlaku pada peringkat individu, interpersonal, kumpulan dan organisasi. Pada peringkat individu, konflik berkait rapat dengan tekanan.

Daniel Webster

Daniel Webster, seorang tokoh politik Amerika, menyatakan dua maksud berkenaan konflik tersebut. Pertama, konflik ialah persaingan atau pertentangan antara pihak yang tidak serasi antara satu sama lain. Kedua, konflik ialah keadaan atau tingkah laku yang bertentangan.

Raphael Dehrendorf

Menurut Raphael Dehrendorf, konflik sosial ialah percanggahan atau polarisasi kuasa dan autoriti, yang tidak seimbang dan membawa kepada kepentingan yang berbeza.

Cloud Hosting Indonesia