Rujukan Bola

16 definisi institusi sosial menurut pakar

Institusi sosial ialah institusi yang mengatur tatacara yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dalam kehidupan sosial. Terdapat beberapa jenis institusi sosial, antaranya: institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi ekonomi, institusi agama, institusi politik dan institusi kebudayaan. Menurut pakar, definisi institusi sosial adalah seperti berikut:

1. Robert McIver dan Charles H

Menurut Robert McIver dan Charles H., institusi sosial ialah amalan atau prosedur yang diwujudkan untuk mengawal selia perhubungan antara orang yang dikelompokkan dalam kumpulan sosial.

2. Quentjaraningrat

Menurut Quentjaraningrat, institusi sosial adalah unit norma khusus yang mengatur seperangkat tindakan berpola untuk keperluan manusia tertentu dalam kehidupan sosial.

3. Leopold von Weiss dan Becker

Menurut Leopold von Weisz dan Becker, institusi sosial ialah rangkaian proses perhubungan antara individu dan antara kumpulan yang berfungsi untuk mengekalkan hubungan yang polanya bersesuaian dengan minat dan kepentingan setiap individu atau kumpulan.

4. W. Hamilton

Menurut W. Hamilton, institusi sosial ialah prosedur untuk kehidupan kumpulan yang, jika dilanggar, akan dikenakan sanksi atau hukuman.

5. Suerjuno

Menurut Suerjono, institusi sosial adalah seperangkat norma dari semua peringkat yang berkisar tentang keperluan asas dalam kehidupan manusia.

6. Paul Horton dan Chester L. Hunt

Menurut Paul Horton dan Chester L. Menurut Hunt, institusi sosial adalah sistem norma dan hubungan nilai penyatuan dan prosedur tertentu untuk memenuhi keperluan asas manusia.

7. WG musim panas

Menurut WG Summer, institusi sosial ialah tindakan, cita-cita, sikap, dan peranti dalam budaya yang kekal dan bertujuan untuk memenuhi pelbagai keperluan masyarakat. Institusi bekerja untuk mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat.

8. Selo Somarjan dan Suleiman Sumerdi

Menurut Selo Somarjan dan Suleiman Sumerdi, institusi sosial ialah satu set pelbagai tingkah laku yang diakui oleh ahli dan masyarakat sebagai alat untuk mengatur hubungan sosial.

9. Peter L. Berger

Menurut Peter L. Berger, institusi sosial ialah prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditindas oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak ke arah yang dianggap sesuai dengan tuntutan masyarakat.

10. Mejar Pollock

Menurut Datuk Bandar Pollack, institusi sosial ialah sistem peraturan dan adat yang mengekalkan nilai-nilai penting.

11. Rochak dan Warren

Menurut Roucek dan Warren, institusi sosial ialah corak aktiviti yang dibentuk untuk memenuhi keperluan hidup manusia.

12. Bruce J. Cohen

Menurut Bruce J. Cohen, institusi sosial ialah sistem pola sosial yang teratur dan agak kekal yang mengandungi tingkah laku yang kukuh dan bersepadu untuk memenuhi keperluan asas masyarakat.

13. Ciri

Menurut Fichter, institusi sosial ialah sistem perhubungan sosial yang mengandungi nilai dan amalan yang berusaha untuk memenuhi keperluan asas masyarakat.

14. Alvin L. Bertrand

Menurut Alvin L. Bertrand, institusi sosial ialah satu set norma sosial atau struktur sosial yang dicipta untuk melaksanakan fungsi masyarakat.

15. William Kornblum

Menurut William Kornblum, institusi sosial ialah institusi yang dibentuk untuk memenuhi keperluan atau sebagai sarana untuk memenuhi keperluan asas manusia.

16. Harry M. Johnson

Menurut Harry M. Johnson, institusi sosial ialah satu set norma yang diinstitusikan. Intinya ialah undang-undang yang ada dalam institusi sosial adalah peraturan yang telah diluluskan oleh majoriti anggota institusi, peraturan juga telah diambil serius oleh anggota institusi, dan jika berlaku pelanggaran peraturan ini, pesalah akan mendapat hukuman yang setimpal. atau embargo

Kewajipan institusi sosial

Institusi sosial dibentuk dengan tujuan merealisasikan susunan kehidupan bersama. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa fungsi institusi sosial yang merangkumi:

 • Memberi garis panduan kepada masyarakat untuk menentukan pendekatan terbaik untuk menangani masalah
 • Setiap orang tahu bertindak dan bertingkah laku dalam perhubungan sosial supaya masyarakat dapat mengekalkan perpaduan atau mengelakkan perpecahan.
 • Memikat semua ahli dan masyarakat luas kepada semua peraturan yang dikeluarkan untuk mencegah keganasan dan jenayah dalam masyarakat

Ciri-ciri institusi sosial

Untuk dapat mengetahui sama ada institusi tersebut merupakan institusi sosial atau tidak, maka anda perlu mengetahui ciri-ciri institusi sosial tersebut. Ciri-ciri institusi sosial adalah seperti berikut:

 • Ia mempunyai tahap kebolehubahan tertentu. Pokoknya jika institusi ini berguna untuk kehidupan rakyat, ia akan terus wujud.
 • Mempunyai satu atau lebih matlamat khusus yang setiap ahli ingin capai
 • Mempunyai alat dan peralatan yang boleh digunakan untuk mencapai matlamat.
 • Mempunyai logo atau simbol yang boleh menggambarkan tujuan dan fungsi institusi.
 • mempunyai peraturan bertulis dan tidak bertulis.
 • Ia mempunyai penalti atau penalti yang mengikat pada cara seseorang itu bertindak dan berkelakuan.
 • Mempunyai norma yang berkembang dalam proses yang panjang sehingga ia dapat diiktiraf dan diterapkan oleh masyarakat yang lebih besar

Contoh institusi sosial

Terdapat pelbagai jenis institusi sosial yang berkembang dalam masyarakat, jadi ia akan lebih mudah difahami jika anda melihat contoh. Berikut adalah beberapa contoh institusi sosial:

 • Institusi sosial dalam bidang pendidikan merangkumi sekolah rendah (SD), sekolah menengah (SMP), sekolah menengah (SMA), sekolah menengah (MA), sekolah menengah vokasional (SMK), dll.
 • Institusi sosial dalam bidang ekonomi termasuk pasar, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, dll.
 • Institusi sosial dalam bidang kebudayaan antaranya Yayasan Institut Kebudayaan Nusantara, Institut Peduli Seni Arang Batu, LKN, dll.
 • Institusi sosial dalam bidang keagamaan antara lain: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Buddha Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, dll.
 • Institusi sosial dalam bidang politik ialah DPR, MPR, MA, dll
 • Institusi keluarga termasuk KUA, mahkamah agama, institusi perlindungan kanak-kanak
Cloud Hosting Indonesia