12 jenis perakaunan dan penjelasannya

Perakaunan adalah salah satu pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi itu sendiri. Perakaunan lebih tertumpu dari segi pengumpulan data yang berkait rapat dengan penyata kewangan.

Contoh aspek tersebut ialah kemasukan data untuk penyediaan penyata kewangan, pemprosesan data serta maklumat berkaitan pelaporan kewangan syarikat, pembentangan penyata kewangan serta pengauditan penyata kewangan itu sendiri.

Akauntan juga boleh menjalankan proses perundingan berkaitan masalah kewangan supaya mereka dapat memberikan nasihat dan input yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat pelbagai jenis perakaunan sendiri yang akan diterangkan di bawah.

1. Perakaunan kewangan (perakaunan am)

Perakaunan kewangan merupakan satu cabang ilmu atau fokus perakaunan itu sendiri, yang mempunyai fokus dan konteks dari segi aspek yang berkaitan sahaja dengan kewangan.

Adalah penting untuk menyediakan penyata kewangan dan membentangkannya kepada pemilik atau benefisiari. Perakaunan kewangan juga berkait rapat dengan proses membuat keputusan struktur.

2. Audit perakaunan

Perakaunan audit merupakan satu cabang ilmu atau fokus perakaunan itu sendiri, yang mempunyai fokus dan konteks dari segi pemantauan kesesuaian proses mengumpul, memproses dan juga menyediakan penyata kewangan itu sendiri.

Kemudian bandingkan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Perakaunan audit pada akhir proses prestasinya menyatakan pendapat tentang penyata kewangan yang diaudit atau diauditnya.

3. Perakaunan pengurusan (perakaunan pengurusan)

Perakaunan pengurusan adalah sejenis cabang ilmu atau penumpuan perakaunan itu sendiri, yang mempunyai fokus serta latar belakang dari sudut pengurusan diri syarikat.

Gabungan aspek pengurusan dan perakaunan diharap dapat meningkatkan prestasi syarikat.

4. Perakaunan kerajaan (perakaunan kerajaan)

Perakaunan kerajaan adalah sejenis cabang ilmu atau penumpuan perakaunan itu sendiri, yang mempunyai penumpuan serta disiplin dari sudut pandangan kerajaan.

Sama seperti perakaunan dalam sektor korporat, perakaunan kerajaan bergerak di koridor kerajaan hanya menggunakan undang-undang dan peraturan yang bersesuaian.

5. Perakaunan belanjawan (perakaunan belanjawan)

Perakaunan belanjawan merupakan satu cabang ilmu atau fokus perakaunan itu sendiri, yang berfokus dan juga kontekstual dari segi peruntukan belanjawan. Perakaunan ini mengkhusus dalam perancangan untuk apa yang akan berlaku pada masa hadapan.

6. Perakaunan pendidikan

Perakaunan pendidikan merupakan satu cabang ilmu atau fokus perakaunan itu sendiri, yang mempunyai fokus dan konteks dari segi pendidikan atau pengajian.

Ini adalah perakaunan pendidikan, contohnya, profesion guru perakaunan atau pun pensyarah perakaunan di universiti.

7. Perakaunan kos (perakaunan kos)

Perakaunan kos adalah sejenis percabangan ilmu atau fokus perakaunan itu sendiri, yang mempunyai fokus dan konteks dari segi perancangan.

Ini termasuk pembiayaan, atau yang sering disebut sebagai peruntukan dan pelaksanaan kos, serta pemantauan untuk mengawal kos.

8. Perakaunan cukai

Perakaunan cukai merupakan satu cabang ilmu atau fokus perakaunan itu sendiri yang mempunyai fokus dan konteks khususnya dari segi percukaian (tax accounting).

Seperti yang kita ketahui dalam pelaporan kewangan, perakaunan memberi tumpuan kepada laporan perniagaan yang ditujukan untuk syarikat itu sendiri. Walau bagaimanapun, terdapat juga laporan kewangan yang bertujuan khusus untuk tujuan cukai.

9. Sistem maklumat perakaunan

Sistem maklumat perakaunan adalah sejenis percabangan ilmu atau penumpuan perakaunan itu sendiri, yang mempunyai fokus dan juga bidang dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi maklumat dengan aspek perakaunan itu sendiri.

Sistem maklumat perakaunan berkait rapat dengan pemprosesan dan pembentangan menggunakan teknologi, serta membincangkan kawalan dalaman dan luaran yang mengambil kira aspek maklumat dan teknologi.

10. Perakaunan sosial (perakaunan sosial)

Perakaunan sosial merupakan satu cabang ilmu atau fokus perakaunan itu sendiri, yang memfokuskan kepada isu-isu berkaitan impak sebenar terhadap persekitaran sosial sedia ada dan juga bidang.

Perakaunan sosial juga berkait rapat dengan program penjagaan alam sekitar atau lebih dikenali sebagai CSR (Corporate Social Responsibility).

11. Perakaunan antarabangsa (perakaunan antarabangsa)

Perakaunan antarabangsa adalah satu cabang ilmu atau penumpuan perakaunan itu sendiri, yang mempunyai fokus serta satu bidang khususnya berkaitan proses dan semua aspek antarabangsa di dalamnya.

Pematuhan kepada proses penggubalan serta peraturan dan peraturan antarabangsa yang telah dipersetujui sebelumnya.

12. Perakaunan bank

Perakaunan perbankan merupakan satu cabang ilmu atau fokus perakaunan itu sendiri, yang mempunyai fokus dalam perbankan dan juga bidang khusus.

Ia termasuk proses mengumpul data dan maklumat, memprosesnya serta menyediakan penyata kewangan khusus untuk perbankan menggunakan kaedah perakaunan yang telah dibangunkan khusus untuk sektor perbankan itu sendiri.

Cloud Hosting Indonesia