Rujukan Bola

10 teori penjanaan mesej

Proses komunikasi melalui peringkat komunikasi dan juga merangkumi komponen komunikasi seperti sumber, mesej, pengekodan, saluran, penyahkodan, penerima mesej, maklum balas dan konteks. Sumber mesej biasanya merujuk kepada maklumat yang ingin disampaikan kepada penerima mesej.

Pakar yang mengkaji mesej itu sendiri sangat berminat untuk menganalisis proses komunikasi antara orang, termasuk dimensi abstraksi mesej, kesesuaian pendengar, jenis reka bentuk strategi mesej untuk mencapai matlamat tertentu, jenis tema kandungan mesej, pilihan kata tertentu, dll. banyak lagi.

Analisis yang berbeza ini telah menyebabkan pakar membentangkan beberapa teori tentang mesej dan matlamat mereka adalah untuk menerangkannya. Teori penjanaan mesej oleh pakar adalah seperti berikut:

1. Teori konstruktivisme

Teori konstruktivisme ialah teori yang dicipta oleh ahli konstruktivis. Di mana konstruktivisme ialah teori yang menerangkan mengapa orang berkomunikasi dengan cara mereka dan bagaimana sesetengah komunikator berjaya berbanding dengan orang lain.

Teori ini telah dibangunkan oleh Jesse Delia dan rakan sekerja pada tahun 1980, yang menyatakan bahawa pilihan komunikasi orang ramai sangat dipengaruhi oleh skema situasi mereka. Di mana mereka ini cenderung untuk memberi lebih makna kepada setiap situasi dan tindakan yang orang lain lakukan.

2. Teori forum tindakan

Teori seterusnya ialah teori set tindakan, yang bermaksud ia merupakan teori komunikasi interpersonal yang termasuk dalam teori mesej dalam hubungan interpersonal.

Teori ini dibangunkan pada tahun 1984 oleh John Green, yang menjelaskan dari mana pemikiran kita berasal dan bagaimana kita menggabungkan pemikiran kita ke dalam komunikasi lisan dan bukan lisan. Tambahan pula, Green menjelaskan bahawa orang mengatur dan menyimpan makna sesuatu

3. Teori lakuan pertuturan

Teori penghasilan mesej seterusnya ialah teori lakuan pertuturan, juga dikenali sebagai teori lakuan bukan pertuturan. Di mana teori ialah teori yang menyatakan bagaimana manusia boleh menyatakan perkara yang berbeza menggunakan perkataan.

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh John Austin pada tahun 1960 dan dikembangkan oleh John Searle pada tahun 1970. Teori ini menyatakan bahawa orang boleh menggunakan bahasa untuk digunakan sebagai perbuatan, dan ia bertujuan untuk mengklasifikasikan perbuatan komunikatif.

4. Pengurusan teori makna yang diselaraskan

Teori seterusnya ialah teori koordinasi pengurusan makna, yang mengatakan bahawa komunikasi ialah proses di mana orang memberi makna kepada persekitaran mereka dan mencipta realiti sosial.

Teori ini dibangunkan pada tahun 1970 oleh Barnett Pierce dan Vernon Cronen yang menyatakan bahawa komunikasi adalah intipati menjadi manusia. Dan teori ini juga menyatakan bahawa manusia sering mencipta realiti daripada percakapan mereka. Matlamatnya adalah untuk mencapai tahap keharmonian komunikasi.

5. Teori pengenalan

Teori penjanaan mesej seterusnya ialah teori pengenalan, yang dibangunkan pada tahun 1969 oleh Kenneth Burke.

Di mana teori menggunakan pengenalan untuk membezakan tindakan dan pergerakan. Kerana tindakan mempunyai tujuan, manakala pergerakan tidak mempunyai tujuan. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahawa peranan bahasa dalam tindakan boleh membawa manusia untuk bersama atau berpisah.

6. Teori logik reka bentuk mesej

Teori penjanaan mesej seterusnya ialah teori logik reka bentuk mesej, iaitu teori komunikasi interpersonal dan organisasi. Dimana teori ini adalah konsep komunikasi yang mempengaruhi jenis-jenis mesej yang orang berikan.

Teori ini dibangunkan oleh Barbara O’Keefe yang mempunyai tiga premis seperti logik ekspresif, logik konvensional dan logik retorik.

7. Teori menerima pematuhan (memperoleh pematuhan)

Mengikut kefahaman sains sosial, mendapatkan ketaatan adalah perbuatan yang disengajakan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Jadi boleh dikatakan teori ini adalah amalan yang menghalang orang lain daripada melakukan apa yang kita mahu atau menghalangnya daripada melakukan sesuatu.

Teori ini dicadangkan pada tahun 1967 oleh Gerald Marvell dan David Schmidt. di mana mereka menggunakan pendekatan daripada teori pertukaran untuk merumuskan teori pencapaian pematuhan. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa teori ini memerlukan kuasa sumber untuk mendapatkan ketaatan daripada orang lain bagi memberikan apa yang mereka inginkan.

8. Model matlamat-program-tindakan

Teori kelapan ialah model matlamat-pelan-tindakan. Teori ini telah dibangunkan oleh James Dillard, yang menjelaskan bagaimana mesej dihasilkan dan kesannya. Teori ini menyatakan bahawa penjanaan mesej digambarkan sebagai satu urutan yang terdiri daripada tiga komponen seperti matlamat, rancangan dan tindakan.

Matlamat adalah komponen pertama yang ditakrifkan sebagai keadaan masa depan yang mesti dicapai atau dikekalkan oleh seseorang. Tujuan pembinaan program dirumuskan sedemikian rupa sehingga representasi kognitif aktor yang dimaksudkan untuk mencapai matlamat.

9. Teori kesantunan

Teori seterusnya ialah teori kesantunan, iaitu teori komunikasi interpersonal yang dibangunkan pada tahun 1980 oleh Penelope Brown dan Steven Levinson. Di mana teori ini menyatakan bahawa manusia mencipta mesej yang berbeza bergantung kepada situasi dan siapa pendengarnya.

Oleh itu, boleh dikatakan manusia mencipta mesej komunikasi dan pelbagai faktor boleh mempengaruhi penghasilan mesej tersebut.

10. Teori retorik jemputan

Teori yang terakhir ialah teori retorik jemputan atau retorik. Di mana teori ini dibangunkan pada tahun 1995 oleh Sonja K. Foss dan Cindy L. Griffin, yang menyatakan bahawa pelaburan dalam pemahaman digunakan sebagai alat untuk mewujudkan hubungan yang berakar umbi dalam kesamaan, nilai, dan penentuan nasib sendiri. Tujuan teori ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dari sudut pandangan orang lain.

Kelebihan teori penjanaan mesej

Kelebihan teori penjanaan mesej adalah seperti berikut:

  • Boleh memahami dan mengetahui maksud mesej.
  • Boleh memahami dan mengetahui teori penjanaan mesej yang dikeluarkan oleh pakar.
  • Penggunaan kajian komunikasi yang berbeza harus digunakan dalam penyediaan strategi komunikasi yang berkesan.
Cloud Hosting Indonesia