Rujukan Bola

10 faktor yang perlu anda ketahui tentang pembandaran

Interaksi antara wilayah boleh mencipta tanda, fenomena dan masalah baharu yang bukan sahaja terhad kepada pergerakan manusia, tetapi juga termasuk barangan dan maklumat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.

Pembandaran merupakan interaksi wilayah yang sering ditemui dan mempunyai hubungan timbal balik yang mempengaruhi antara satu sama lain antara dua wilayah atau lebih di mana peristiwa perpindahan penduduk dari luar bandar ke bandar berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pengertian urbanisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pergerakan massa penduduk dari kawasan desa ke kota besar, yang biasanya menjadi pusat pemerintahan. Bandar-bandar besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Medan, Juja, Pekanbaru dan Surabaya menjadi destinasi utama masyarakat untuk memperbaiki keadaan hidup mereka yang boleh menjejaskan bandar yang dilawati dan meninggalkan kampung kerana faktor utama yang sama. Maksudnya kemiskinan di kampung

Secara umumnya, pembandaran merujuk kepada berlakunya pergerakan penduduk dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar, yang bukan sahaja pada pergerakan fizikal penduduk, malah pembandaran juga boleh merujuk kepada perubahan cara dan pemikiran yang lebih serasi dengan arus semasa. keadaan moden. .

Kehadiran pembandaran boleh memberi banyak kesan positif, contohnya penduduk kampung menjadi lebih moden dan menambah wawasan kepada penduduk kampung. Namun sebaliknya, terdapat juga kesan negatif yang boleh dirasai oleh penduduk seperti peningkatan pengangguran, kesesakan dan kadar jenayah di kawasan bandar.

Faktor pendorong pembandaran

  • Tanah pertanian yang sempit

Tanah pertanian semakin mengecil akibat pembangunan kampung yang akhirnya mengurangkan peluang pekerjaan petani di luar bandar. Akibatnya, disebabkan ketiadaan tanah pertanian, penduduk kampung yang dahulunya kebanyakannya bekerja di sektor pertanian mengambil keputusan untuk berpindah ke kawasan bandar.

  • Kekurangan kepelbagaian pekerjaan bukan pertanian

Kebanyakan penduduk di kampung itu mengusahakan pertanian, kerana banyak tanah di kampung itu kebanyakannya digunakan untuk sawah padi, kebun dan sebagainya.

Disebabkan keadaan ini, banyak pekerjaan tidak wujud lagi kerana penduduk kampung lebih suka mengusahakan tanah mereka. Ini sudah tentu tidak memberi peluang lagi kepada penduduk kampung untuk memperoleh kemahiran lain supaya mereka boleh berkembang.

  • Perasaan tidak sesuai dengan budaya kampungnya

Ramai penduduk merasakan mereka tidak sesuai dengan budaya kelahiran mereka, lalu mereka merempat. Seperti yang diketahui, jika Penduduk merasakan mereka tidak serasi dengan pengaruh adat kampung yang masih kuat kerana faktor budaya sudah tentu sangat penting untuk menjejaskan kualiti hidup masyarakat, justeru penduduk lebih gemar berpindah ke bandar.

Adat resam yang masih sangat menyekat dan masih mengekalkan adat kebiasaan walaupun pada zaman moden seperti sekarang yang sebenarnya menyebabkan masyarakat maju dan tidak maju.

  • Peluang pekerjaan yang sempit di kampung

Kesan pembangunan di bandar-bandar besar akan menjadi tarikan kepada penduduk lain untuk datang ke tempat lain bagi mencari kerja dan akhirnya memutuskan untuk tinggal.

Faktor ekonomi sudah pasti menjadi salah satu faktor pendorong pembandaran dari kampung ke bandar kerana pekerjaan di kampung sangat sedikit, kebanyakannya hanya penduduk kampung yang bekerja di sektor pertanian, sehinggakan dengan migrasi ke bandar, terdapat banyak pekerjaan di kawasan yang berbeza. Padang.

  • FKemudahan dan infrastruktur di kampung yang tidak sesuai

Kemudahan dan prasarana luar bandar jauh ketinggalan daripada kemudahan dan prasarana di kawasan bandar, contohnya dalam sektor pendidikan dan kesihatan, tidak banyak sekolah dan hospital di kampung dan mudah untuk diakses, manakala di bandar, kemudahan sedia ada. sangat lengkap.

Walaupun tidak ramai, tetapi ada orang kampung yang menetap di bandar kerana diusir dari kampung atau bandar kerana kesilapan atau sesuatu pantang larang, maka hukumannya ialah buang kampung dari kampung asalnya.

Seseorang yang telah melakukan kesalahan dianggap oleh penduduk kampung sebagai pembaziran masyarakat sehinggakan seseorang itu berasa tidak selesa dan mengambil keputusan untuk keluar dari kampung tersebut.

  • Terdapat keinginan yang kuat untuk mengubah hidupnya

Satu lagi faktor pendorong dalam menggalakkan masyarakat luar bandar berhijrah ke bandar ialah keinginan yang kuat untuk mengubah kehidupan mereka. Memandangkan keadaan di kampung tidak memungkinkan, ia memberi harapan kepada orang ramai bahawa penghijrahan ke bandar dapat mengubah kehidupan mereka.

  • Mimpi menjadi orang kaya

Salah satu faktor di sebalik proses urbanisasi ialah terdapat banyak pekerjaan di bandar dan mereka ingin mengejar impian mereka untuk menjadi orang kaya. Dia tidak dapat memenuhi impian itu jika terus menetap di kampung, lantas dia mengambil keputusan untuk berhijrah ke bandar bagi mengejar impian dan cita-citanya untuk menjadi seorang yang berjaya.

  • Gaji rendah dalam kerja luar bandar dan kehidupan membosankan

Ini berbeza dengan bandar-bandar besar, di mana gaji yang diterima daripada kerja luar bandar sangat rendah menyebabkan kebanyakan orang ingin mengubah keadaan hidup mereka dengan berhijrah ke bandar. Oleh kerana keadaan kampung yang terhad, kehidupan di kampung membosankan bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan yang lebih maju.

Faktor lain yang mendorong pembandaran ialah berlakunya bencana alam yang menjejaskan kawasan luar bandar, daripada banjir, kemarau, gempa bumi sehinggalah wabak penyakit. Disebabkan keadaan ekonomi yang tidak stabil dan persekitaran yang tidak selamat untuk didiami akibat kesan bencana alam, orang ramai memilih untuk berpindah dari wilayah mereka.

Cloud Hosting Indonesia