10 ciri stratifikasi sosial dan penjelasannya

Adakah anda memahami atau memahami stratifikasi sosial? Ada yang biasa dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu ialah pengelompokan manusia dalam lapisan tertentu.

Pengumpulan manusia dalam beberapa lapisan memberi kesan positif dan negatif kepada masyarakat. Kesan ini boleh dirasai secara langsung atau tidak langsung.

Dalam perbincangan ini, kita akan melihat dengan lebih mendalam ciri-ciri stratifikasi sosial, termasuk yang berikut:

  • Kesaksamaan hidup dan kebarangkalian kematian

Setiap orang di dunia mempunyai peluang untuk hidup dan mati. Ia termasuk dalam ciri stratifikasi sosial.

Malah, bukan itu sahaja, ciri susun lapis sosial ini ialah setiap masyarakat boleh memiliki kehidupan yang sama.

Tetapi semua ini mempunyai kesan, yang ditentukan oleh faktor dan tahap ekonomi seseorang dalam hidupnya.

  • Pengagihan hak dan kewajipan

Setiap orang mempunyai bahagian mereka dalam lapisan tertentu. Ciri stratifikasi sosial ialah pembahagian hak dan kewajipan setiap orang.

Masing-masing mempunyai hak dan kewajipan yang mesti ditunaikan pada tahap tertentu. Peristiwa sebegini adalah perkara biasa dalam kehidupan, baik dalam keluarga, kejiranan mahupun di tempat kerja.

Ringkasnya, pemenuhan hak dan kewajipan ini berbeza dari orang ke orang. Walaupun pengedaran masih di satu tempat.

  • Kehadiran selepas majlis penghormatan

Ciri stratifikasi sosial dalam kehidupan manusia ialah wujudnya dimensi penghormatan bagi setiap satu demi satu lapisan.

Seberapa tinggi atau rendahnya reputasi seseorang dalam sesuatu bidang bergantung kepada seseorang itu. Malah, ini boleh diperhatikan dan dinyatakan dalam keadaan harian manusia, terutamanya dalam gaya hidup yang dilalui seseorang.

Contoh mudah ialah seseorang yang berada di lapisan atas mempunyai lebih banyak kehormatan berbanding lapisan masyarakat yang lebih rendah.

  • Terdapat perbezaan dalam keupayaan

Satu lagi ciri stratifikasi sosial ialah perbezaan kebolehan dalam masyarakat. Apakah beberapa contoh ciri kebolehan yang berbeza?

Secara mudahnya, orang yang tergolong dalam lapisan tertinggi mempunyai kebolehan yang tinggi untuk berhadapan dengan lawannya (lapisan bawah masyarakat), manakala lapisan masyarakat bawahan tidak mempunyai kebolehan untuk membuli lawannya (lapisan atas masyarakat). .

Perkara ini sering dilihat dalam beberapa berita, baik di televisyen mahupun media sosial.

Dalam stratifikasi sosial, ia mempunyai ciri yang menunjukkan kumpulan. Ia menunjukkan perbezaan dalam gaya hidup.

Terdapat perbezaan yang ketara antara lapisan masyarakat atas dan bawah. Anda boleh lihat sendiri apabila anda bertemu dengannya di kawasan kejiranan.

Perbezaan gaya hidup lapisan atasan masyarakat kadangkala lebih mewah berbanding lapisan masyarakat bawahan. Contoh mudah ialah: cara mereka berpakaian, cara pengangkutan yang mereka gunakan, dan tempat mereka tinggal setiap hari.

  • Perbezaan dalam akses kepada sumber

Stratifikasi sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang boleh didapati dalam kehidupan seharian. Salah satu cirinya ialah perbezaan dalam akses kepada sumber yang ada.

Adalah mudah untuk melihat bahawa golongan atasan masyarakat mampu mengakses apa sahaja, terutamanya sumber asli dan manusia yang ada. Sementara itu, lapisan masyarakat bawahan mempunyai lebih kesukaran untuk mengakses sumber-sumber sekitar.

Contoh mudah ialah golongan atasan mudah menggunakan teknologi dan tidak seperti keadaan golongan bawahan, akses kepada teknologi sukar kerana faktor dan tahap ekonomi.

Topik kuasa sering kedengaran, tetapi tahukah anda bahawa ia adalah ciri stratifikasi sosial?

Perlu diingat bahawa ini adalah salah satu ciri stratifikasi sosial. Kuasa lapisan atasan masyarakat lebih tinggi daripada lapisan bawah. Ringkasnya, ini dapat dilihat dalam tindakan kolektif.

Adakah anda sudah tahu tentang tindakan kolektif? Tindakan kolektif ialah tindakan yang berdasarkan emosi dan perasaan, asal usul persaudaraan dan kepercayaan tertentu.

Corak interaksi merupakan salah satu ciri stratifikasi sosial. Terdapat pelbagai jenis corak interaksi sosial.

Golongan atasan masyarakat lebih suka mengadakan interaksi sosial dengan kumpulan mereka, begitu juga dengan golongan bawahan masyarakat. Biasanya, orang kelas atasan lebih suka berinteraksi dengan orang yang sama.

  • Perbezaan peranan dan status

Antara perkara yang sering dititikberatkan dalam susun lapis sosial ialah perbezaan peranan dan kedudukan seseorang.

Peranan pastinya berbeza dalam pergaulan sosial dan dalam beberapa bidang terutamanya antara lapisan masyarakat atasan dan bawahan. Lazimnya, peranan masyarakat kelas atasan lebih berpengaruh dalam sesuatu bidang berbanding masyarakat kelas bawahan.

Bagaimana keadaannya? Kedudukan lapisan atasan masyarakat adalah lebih tinggi dan ini adalah berkadar songsang dengan kedudukan lapisan bawahan masyarakat.

  • Sistem simbol pengumuman status

Ciri-ciri yang sering ditemui dalam stratifikasi sosial ialah sistem simbol yang menyatakan status seseorang antara lapisan masyarakat atas dan bawah.

Simbol ini cukup jelas dan berbeza antara kehidupan lapisan masyarakat atas dan bawah. Oleh itu, mudah untuk orang sekeliling memahaminya.

Ini adalah 10 ciri stratifikasi sosial. Sebenarnya, sistem susun lapis sosial merupakan sistem yang sangat lama untuk kehidupan masa kini. kenapa? Kerana terdapat perbezaan antara kumpulan orang kaya atau miskin, lapisan atas dan bawah.

Cloud Hosting Indonesia